Sunday, October 05, 2008Het Mediwiet dilemma

Helaas is het gebruik, het produceren en het bezit van cannabis in Nederland nog steeds verboden. Er wordt slechts 'gedoogd'. Ooit zal het verbod op cannabis ook weer opgeheven zijn. De wet loopt wel vaker achter bij nieuwe maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. We leven dus in een overgangsfase die eindigt met een wereldwijde legalisatie van cannabis.

Er zijn veel mensen voor wie medicinaal gebruik van cannabis geen vrije keuze is, maar een 'must'.
Er zijn omstandigheden waarbij het eigen belang (gezondheid en welbevinden) boven het maatschappelijk belang (verbod) gaat.

Mediwiet helpt zonder winstoogmerk mensen aan het bezit van een Mediwiet-verklaring en/of met advies bij gebruik en verkrijgen van cannabisprodukten. De sociaal verouderde anti-Cannabis wetgeving verdient het overtreden te worden, zeker als daar een humane grond voor is

Overigens ben ik van mening dat het tegen beter weten in handhaven van het verbod op cannabis later door geschiedkundigen zal worden aangemekrt als een van de oorzaken van de alsmaar neergaande spiraal van wederzijds respect tussen overheid en burger die zo kenmerkend is voor onze tijd. Een overheid die een groot deel van de eigen burgers niet respecteerd oogst zelf ook geen respect, niet van de gediscremineerde burgers, maar ook niet van hen die deze verachtelijke houding van een afstandje bezien.


Wernard Bruining
December 2006

.