Tuesday, November 18, 2008


Vanaf 21 august lig ik op bed en verzoek het beste te maken van en moeilijke situatie.

Mijn situatie was serieus en dat wist ik wel maar deed poging naar poging om de realiteit te ontvluchten.

Gelukkig heeft de plastische chirurg afgelopen kunnen bevestigen dat er toch geen operatie nodig is.

Dus tot afgelopen week hebben wij geleefd met het idee dat ik op kort termijn na het ziekenhuis moest voor een zware operatie.

Tot afgelopen week dacht ik dat er een opname zou komen met een traject van 5 manden ziekenhuis en Revalidatie Centrum Amsterdam.

Ben eindelijk niet bang dat ik zolang weg van thuis moest zijn.

Het gaat nog een hele tijd duren voor dat ik weer kan zitten.

Hoop dat ik ooit weer in mijn Wolturnis rolstoel kan zitten en met de Speedy na buiten kan gaan.

Maar ben er realistisch en denk die kans is klein dat dit gebeurt.

Op dit moment ben ik erg hoopvol dat ik weer kan zitten en dat het niet te lang word voor dat dit mogelijk is.

De wond is groot en diep en begint nu pas ietsje kleiner te worden.

Ben zeer bang geweest en kon moeilijk praktische zaken aanpakken en geen wonder want de situatie is erg somber moet mezelf nu moed inspreken om alle praktische zaken weer op te pakken.


Vanaf 21 augustus kon ik niet veel doen behalve overleven en het beste van alles te maken en te zorgen dat ik elke dag positief kon zijn.

Is mij ook gelukt en daar ben ik trots over en ook hoe goed Richie voor mij zorgd.

Hij heeft complimenten gehad voor zijn verzorging van de artsen een wondverpleegkundige.
Ik lig nu op bed vanaf 21 august tot afgelopene week was er een grote kans dat ik een operatie nodig had waar er een traject van 5 manden ziekenhuis en RCA was.ben eindelijk niet bang dat ik zolang weg van thuis moest zijn.

het gaat nog een hele tijd duren voor dat ik weer kan zitten.

hoop dat ik ooit weer in de wolturnus kan zitten maar ben er realistisch en denk de kans is klein dat dit gebeurt.

op dit moment ben ik erg hoopvol dat ik weer kan zitten en dat het niet te lang word voor dat dit mogelijk.

de wond is groot en diep begint nu pa ietsje kleiner te worden.

ben zeer bang geweest en kon moelijk praktische zaken aanpaken.

Wednesday, November 05, 2008
Goed nieuws het is goed gegaan met het bezoek van de artsen.
Ik hoef definitief geen operatie.
De plastische chiruug was zeer tevreden en zei dat hij niet meer langs zo komen.
Hij gaf Richie een compliment voor de goede verpleging en wondverzorging.
De wondveerpleegkuniger zegt dat het RCA het niet beter kon.
De wondverpleeegkundige blijft bij zijn bezoek elke week zoals hij dat nu al doet.
Heb afgelopen nacht zeer slecht geslapen, vannacht word dat anders!

Sunday, October 05, 2008Het Mediwiet dilemma

Helaas is het gebruik, het produceren en het bezit van cannabis in Nederland nog steeds verboden. Er wordt slechts 'gedoogd'. Ooit zal het verbod op cannabis ook weer opgeheven zijn. De wet loopt wel vaker achter bij nieuwe maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. We leven dus in een overgangsfase die eindigt met een wereldwijde legalisatie van cannabis.

Er zijn veel mensen voor wie medicinaal gebruik van cannabis geen vrije keuze is, maar een 'must'.
Er zijn omstandigheden waarbij het eigen belang (gezondheid en welbevinden) boven het maatschappelijk belang (verbod) gaat.

Mediwiet helpt zonder winstoogmerk mensen aan het bezit van een Mediwiet-verklaring en/of met advies bij gebruik en verkrijgen van cannabisprodukten. De sociaal verouderde anti-Cannabis wetgeving verdient het overtreden te worden, zeker als daar een humane grond voor is

Overigens ben ik van mening dat het tegen beter weten in handhaven van het verbod op cannabis later door geschiedkundigen zal worden aangemekrt als een van de oorzaken van de alsmaar neergaande spiraal van wederzijds respect tussen overheid en burger die zo kenmerkend is voor onze tijd. Een overheid die een groot deel van de eigen burgers niet respecteerd oogst zelf ook geen respect, niet van de gediscremineerde burgers, maar ook niet van hen die deze verachtelijke houding van een afstandje bezien.


Wernard Bruining
December 2006

.

Thursday, September 18, 2008

MS patient wint rechtzaak.

Hoge Raad handhaaft ontslag van rechtsvervolging van MS-patient die zelf cannabis teelt
Achtergrond
Verdachte is een multiple sclerosis (hierna MS) patiënt. Hij behoort tot de patiënten bij wie het gebruik van cannabis een heilzame werking heeft op de spasticiteit en pijn die de ziekte MS veroorzaakt. Het telen van cannabis is evenwel bij de Opiumwet verboden. Op dat verbod heeft de wetgever met het oog op het medicinaal gebruik van cannabis een uitzondering gemaakt. De regeling houdt in dat een patiënt op doktersrecept bij de apotheker cannabis kan verkrijgen, welke slechts door professionele kwekers met een ontheffing mag worden geteeld. Particulieren komen voor een ontheffing niet in aanmerking.
Er zijn vele soorten cannabis en de werkzame stoffen verschillen per soort. De apotheker verstrekt slechts een beperkt aantal soorten cannabis. De verdachte bleek van de door de apotheker verstrekte cannabis negatieve bijwerkingen te ondervinden. Dat bracht hem er toe zelf cannabis te gaan kweken. Daarbij bleek hij wel baat te hebben. Volgens deskundigen heeft hij blijkbaar de plant weten te vinden die voor hem de juiste werkzame stoffen bevat.

Procesgang
Verdachte is vervolgd voor overtreding van de Opiumwet. De verdachte heeft zich erop beroepen dat hij in een noodtoestand verkeerde en dus door overmacht gedwongen was de cannabis te kweken. Het hof Leeuwarden heeft op 17.10.2006 (LJN AZ0244) dat verweer gehonoreerd en verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging. Tegen die beslissing heeft het openbaar ministerie beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Tegen dat beroep is door de raadsman van de verdachte, mr. J. Boksem, advocaat in Leeuwarden, verweer gevoerd. Advocaat-generaal mr. N.A.M. Schipper heeft op 25 maart 2008 in zijn advies aan de Hoge Raad geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep.

Uitspraak van de Hoge Raad
De Hoge Raad heeft het cassatieberoep verworpen. Daartoe heeft hij geoordeeld dat uitzonderlijke omstandigheden in een individueel geval kunnen meebrengen dat verboden gedragingen, zoals in dit geval het zonder ontheffing kweken van cannabis, gerechtvaardigd kunnen worden indien wordt gehandeld in noodtoestand. Het hof heeft die noodtoestand in dit bijzondere geval aanwezig geacht. De Hoge Raad laat dat oordeel in stand. Daartoe is in de eerste plaats van belang dat na uitvoerig onderzoek door het hof is vastgesteld dat de verdachte geen redelijke alternatief had. In de tweede plaats is aannemelijk geworden dat verdachte als MS-patient slechts van de door hemzelf gekweekte cannabis een heilzame werking ondervond.

Een tweede zaak
In een tweede zaak, tegen de echtgenote van deze MS-patient, heeft de Hoge Raad eenzelfde uitspraak gedaan. Zij was vervolgd voor het, samen met haar man, telen van cannabis en ook zij was door het hof Leeuwarden ontslagen van rechtsvervolging. De Hoge Raad oordeelde dat ook ten opzichte van haar door het hof een beroep op noodtoestand kon worden gehonoreerd wegens haar belang als echtgenote dat het lijden van haar man door het gebruik van cannabis kan worden verzacht.

Gevolg van deze uitspraken
Het door het hof Leeuwarden uitgesproken ontslag van rechtsvervolging van de verdachten is onherroepelijk geworden.

Het bovenstaande is een samenvatting van de uitspraak van de Hoge Raad van 16 september 2008. Bij verschil tussen deze samenvatting en de uitspraak is laatstgenoemde bindend.

Den Haag, 16 september 2008
mw. mr. E. Hartogs, griffier
tel. 070 - 3611236

LJ Nummer
BC7923


Bron: Hoge Raad der Nederlanden
Datum actualiteit: 16 september 2008

Monday, March 24, 2008

Zeer leuk feestje afgelopen zondag voor mijn verjaardag maandag 17 maart.

Zeer leuk feestje afgelopen zondag voor mijn verjaardag maandag 17 maart. Richie heeft lekkere quiches en chips en verschillende pesto's (olijven en zon gedroogde tomaten) en brood gemaakt. Ute die twee weken op bezoek was van Hamburg heeft een heerlijke appeltaart gemaakt. 20 vrienden zijn gekomen en brachten verschillende salades en kaas en beer, wijn en prosecco en wij hebben tot 2.30 gefeest.
Was echt een geweldig feest, ook omdat er zoveel oude vrienden er waren. Was net als bij onser verhuizing een reunie echt fijn.

8 oude vrienden en 4 nieuwe buren en 4 oude buren en 4 nieuwe vrienden waren hier.
Het was een goede mix mensen en erg gezellig. Leuk om 8 oude vrienden hier te hebben. Voelde veel liefde van ze en het was fijn om oude herineringen op te halen met ze, wat hebben wij toch veel gelacht!! Echt een feest! Heel speciale om zoveel mensen hier te hebben die ik nu 24 jaren ken

Sunday, March 23, 2008

Fijne belooftes maar no geen actie!!

Kan ik daar nog even mee wachten totdat Roel terug is, doen we een vloer op proef als dat een goede oplossing is, ben ik er erg blij mee. Volgens mij blijft het hierdoor licht. Ik zal even kijken of er iets met de architect besproken moet worden.


Met vriendelijke groet,
Beheerconsulent
de Alliantie Amsterdam

--------------------------------------------------------------------------------
Van: Herrad
Verzonden: maandag 10 maart 2008
Aan: Beheerconsulent


Onderwerp: de Batavier


Hallo

Bedankt voor je mails over hek/duiven/extra schoonmaak, fijn te horen dat er actie word ondernomen.

Ik heb een voorstel voor de gallerijen, zou het geen idee zijn om doorzichtige plastic met een ribbel over de gallerijen te leggen dan is het toeganglijk en veilig voor alle bewoners?

Hoop dat die andere zaken ook aangepakt worden die wij besproken hebben in de vergadering van 18 januari?


Met vriendelijke groeten,

Herrad
----- Original Message -----
From: Beheerconsulent

To:
Cc:
Sent: Monday, March 10, 2008 9:55 AM
Subject: RE: Hek Batavier


Beste

Ik heb eindelijk een afspraak kunnen maken m.b.t. de duivenbestrijding a.s. woensdagmiddag ga ik een rondje doen met de GGD, zij komen dan met een offerte en dan kan ik opdracht geven. Ruit in de lift kon niet via de glasverzekering er is iemand bij ons speciaal voor "liften en installaties" aangesteld. Via hem heb ik nu - met spoed omdat het al zo lang duurt - een nieuwe ruit aangevraagd. Schoonmaakprogramma ontvang ik spoedig, stuur ik dan even naar jullie toe en dan kunnen we kijken wat eventueel uitgebreid moet worden. Ik zal woensdag als ik er toch voor de duivenoverlast ben even opnemen wat extra schoongemaakt meot worden, mail ik dat donderdag even naar jullie en dan zal ik dat extra schoonmaakwerk, op kosten van Alliantie, laten uitvoeren.
Tot zover even,


Met vriendelijke groet,


Beheerconsulent
de Alliantie Amsterdam

--------------------------------------------------------------------------------
Van:
Verzonden: maandag 3 maart 2008 14:36
Aan:Beheerconsulent
CC:
Onderwerp: Re: Hek Batavier


Hallo

Hoe staat het het met de andere punten die besproken zijn? Uiteraard fijn dat het hek gemaakt gaat worden...hoewel half april. En sluit mij natuurlijk aan bij de woorden van Herrad, meer schoonmaak is gewenst. Er ligt ook bijna dagelijks urine bij de boxen en veel zwerfvuil. Wij ruimen dit nu vaak zelf op, maar wordt er wel een beetje moedeloos van. Bende opruimen van mensen die hier niet wonen.

De duiven zijn weer behoorlijk op zoek naar broed mogelijkheden, en als ze eenmaal zitten zijn ze moeilijk weg te krijgen. Jij zou nog terug komen op dit punt, net als de verzakking op de binnenplaats.

Schoonmaak rooster van de Batavier zou je ook nog toesturen, wij hebben als bewoners een allemaal een behoorlijk deel van onze service kosten besteed aan schoonmaak. En in 2007 is er minder schoongemaakt dan begroot neem ik aan..?!

Hoop op een reactie van jou, met daarin ook de andere punten meegenomen zoals besproken tijdens ons overleg met Herrad en Fred.

Alvast bedankt,
Marcel

Op 26-02-08 heeft Herrad het volgende geschreven aan de Beheerconsulent:


Hallo
Op 18 januari heb jij ons belooft dat er een nieuwe hek geplaatst word in twee weken.
Nu gaat het pas half april gebeuren.
Dit is erg lang aangezien het hek stuk is en open staat vanaf nov. 2007 en ervoor nooit langer dan een week werkte.
Teveel ongewenste mensen lopen hier rond en sommige plassen bij ons in de lift.
Mischien dat de Alliantie ervoor kan zorgen dat er in die tijd tot half april extra schoon gemaakt word.

Mvgr.
Herrad

----- Original Message -----
From: Beheerconsulent
To: Herrad
Sent: Tuesday, February 26, 2008 11:15 AM
Subject: FW: Hek Batavier


Eindelijk gaat er iets gebeuren. Duurt nog wel anderhalve maand.


Met vriendelijke groet,


Beheerconsulent
de Alliantie Amsterdam

--------------------------------------------------------------------------------
Van:
Verzonden: dinsdag 26 februari 2008 11:14
Aan: Beheerconsulent

CC:
Onderwerp: Hek Batavier


Collega's ik hoor zojuist van de aannemer dat het constructiebedrijf wat het hek op de Batavier gaat vervangen de werkzaamheden heeft ingepland.

Door ziekte op de tekenkamer bij dit bedrijf (de Kwakel Uithoorn) heeft het wat langer geduurd.

Gepland is nu de periode rondom half april.

Dat wil zeggen de weken 15 en 16.

Ik zou willen adviseren dat de huurders een brief krijgen waarin wij aankondigen dat het hek in de maand april vervangen zal worden.
En..........dat de precieze datum zal worden doorgegeven wanneer die bij ons bekend is.

Met vriendelijke groet,


Alliantie Ontwikkeling BV

Monday, February 25, 2008

Beste Mw. XXXX,

De bevestiging van de stopzetting heb ik U reeds per mail toegezonden: dit is voldoende.

Met vriendelijke groeten,

XXXXXXX XXXXX,
Sara Thuiszorg.
-----Original Message-----
From: Herrad XXXX
Sent: zaterdag 23 februari 2008 22:48
To: XXXXXXX XXXXXXXX; info@sarazorg.nl
Subject: zou graag een bevestiging ontvangen per brief
Importance: High


Geachte XXXXXXX, Geachte XXXXXXX,

Ik wacht nog steeds op een schriftelijke bevestiging van het stop zetten van mijn zorg.

Hoop dat ik zo een bevestiging deze week mag verwachten in de post.

Met vriendelijke groeten,

Herrad XXXX

----- Original Message -----
From: Herrad XXXX
To: XXXXXXX XXXXXXXX
Sent: Monday, February 18, 2008 4:43 PM
Subject: zou graag een bevestiging ontvangen per brief


Geachte XXXXXXX XXXXX,

Bedank voor uw email.

Graag zou ik een bevestiging per brief ontvangen.

Mvgr.

Herrad XXXX


Original Message -----
From: XXXXXXX XXXXXXXX
To: Herrad XXXX
Sent: Monday, February 18, 2008 2:53 PM
Subject: RE: ref. telefoon gesprek met Frits de Planning van Sara Thuiszorg


Beste Mw H. XXXX,

Uw brief en mail zijn in goede orde ontvangen.
Wij hebben de zorg stopgezet.

met vriendelijke groeten,

XXXXXXX XXXXX
Sara Thuiszorg.
-----Original Message-----
From: Herrad
Sent: vrijdag 15 februari 2008 22:58
To: XXXXXXX XXXXXXXX
Cc: info@sarazorg.nl
Subject: ref. telefoon gesprek met Frits de Planning van Sara Thuiszorg
Importance: High


Geachte XXXXXXX XXXXXXXX,

Heb vandag Sara opgebeld en heb met XXXXX van de Planning gesproken.

Wij hebben vanaf eind november 2007 geen hulp van Sara meer gehad.

Wil vandag definitief de hulp van Sara Thuiszorg stopzetten .

Dit word ook per post verstuurd zou graag een bevestiging ontvangen.

Bedankt voor uw hulp.
Mvgr.

Herrad

Saturday, February 23, 2008

De goede doktor had geen nieuws en sterker nog vroeg hij mij hoe ik het voor elkar gebracht had om zo snel in een rolstoel te zitten!!

De afspraak met dr.Tiessens in het OLVG donderdag was nog erger dan ik dacht.

Wij waren zoals altijd 30 minuten eerder aanwezig.

Het was niet druk maar toch waren de twee einge anderen in de wachtkamer geroepen precis om 13.30 mijn afspraak tijd.

Om 13.50 mochten wij naar binnen.

De goede doktor had geen nieuws en sterker nog hij vroeg mij hoe ik het voor elkar gebracht had om zo snel in een rolstoel te zitten!!

Alsof het mijn keuze was.

Wednesday, February 20, 2008

Voetbal en neuroloog.

Ik ben erg zenuwachtig mijn team Arsenal speelt nu tegen AC.Milan.

Ik kan bijna niet kijken!

En morgen een afspraak bij de neuroloog!

Ik woord er niet vrolijk van ook omdat ik morgen niets nieuws hoor.

Aub Arrsenal win dit speel.

Saturday, February 16, 2008

Johnny Cash - Hurt

Steady Eddy live @ The Comedy Store.

Johnny Cash & Waylon Jennings.

Sid Vicious- My Way.

Iggy Pop - The Passenger

Neil Young & Waylon Jennings 1984

UK Subs

Willi Nelson-Cowboys are frequently fond of each other.

Tommy Cooper

Benny Hill

Max Wall

Ken Dodd

You'll never walk alone.
Glasgow Celtic spelen Barcelona.
Dit was voor Willie Johnson

Thursday, February 07, 2008

Te veel afspraken!

elke dag zijn afspraken en soms veel te veel

gehandicapt zijn lijkt en fulltime baan zonder salaris

Wednesday, February 06, 2008

Beste Nieuwbouw Projekt en ook Bewoonbaar?


Het gebouw de Batavier is eind 2006 opgelevert, het is een prachtig nieuwbouw. Hier wonen een gemengd groep mensen, gehandicapten en begeleid wonen en een aantal valide en een leuke groep kinderen.

Er is een goede sfeer in dit nieuwbouw men is betrokken met elkaar speciaal naar het huisfeest dat juni plaats vond en dat door een van de bewoners was georganiseerd.

Goed iniatief zo een feest het heeft de onderlinge kontakten versterkt, helaas heeft het ook duidelijk gemaakt dat belangrijken details in het design van het gebouw niet goed de overgang hebben gemaakt van tekening tot fysieke realitiet.

Ook heeft het duidelijk gemaakt dat de belangrijke design details niet goed aansluiten met de wensen en behoeftes van de gehandicapte bewoners.

Alle gallerijen zijn gemaakt uit open metale roosters waar door het voor rolstoelers niet toeganglijk is en ook met begeleiding en assistentie is het moelijk.

Hier door is het grootste gedeelte van het huis niet toeganglijk voor de gehandicapten die in het gebouw wonen en worden zij beperkt in hun sociale en maatschappelijke omgang.

Het is ook geen veilige situatie wat te doen als er vuur is of een andere nood stuatie en men kan de woning niet verlaten via de voordeur.

En men kan nergens gaan via de eigen balkon want men kan niet over de roosters rollen. Of stel je komt niet meer in je woning en zit opgesloten op je balkon met weer geen andere uitweg.

Het andere probleem is het zware hek aan de ingang, elke dag zijn er problemen en het zware hek hangt open en wil niet helemaal open en ook niet dicht.

De Alliantie is benadered voor een oplossing, zoals plexiglas over de metale roosters maar wil geen actie ondernemen. Zij blijven volhouden dat het gebouw goed gekeurd is door de Gemeente en willen niets weten over ontoeganglijke gallerijen.

Mischien is de Alliantie bereid met de nieuwe bewonerscomissie te spreken en wie weet word er alsnog een oplossing bedacht voor de ontoeganglijke gallerijen.

Vraag is of deze situatie mag en of het legaal is om bewoners zo in hun vrijheid van bewegen te beperken en ook in hun sociale en maatschappelijk leven, is dat niet tegen de wet?

Jammer dat de Alliantie meer geintereseerd is in prijzen winnen dan echt toeganglijk en aangepaste woningen te laten bouwen en verhuren

Sunday, February 03, 2008

Techno Viking uit Duitsland

Morgen weer naaar de VU

Vind het vreeslijk maar moet morgen weer naar de VU.

Vind het echt niet leuk daar, het gebouw is een rot gebouw, die kultuur is horrible en men word onvriendelijk benadert.

Ga morgen vragen om terug te gaan voor alle behamdelingen naar het OLVG.

Waar het 100% beter is, daar word ik goed geholpen en vriendeelijk en menselik behandelt.

Even door bijten morgen en dan hoef ik nooit meer naar de VU.

OUCH!

Veel pijn elke dag, de hele dag en nacht heb ik pijn in mijn boven benen en billen.

Begin maart bezoek van goede vriendin.

Verheug mij op begin maart en een bezoek van een goede vriendin.

Yippee kan het bijna niet afwachten tot Ute hier is.

Fijne vooruitzicht om Ute te zien.

Heb haar ontmoet 1985 in het Westerpark tijdens de punkdag van de Staatsliedengreep.

Fijne herrineringen.

Steady Eddy

Benny Hill

Benny Hill

Tommy Cooper

Ken Dodd

Max Wall

Ondanks het koude weer.

Ondanks het vries koude weer zijn wij naar de Ten Katemarkt geweest gisteren.

Fijn om over de markt te rollen en al de kramen te bekijken, alles ziet goed uit en ruikt herrlik.

Ik hou zeer veel van deze markt en de aardige mensen die er werken en die bezoekers.

Men is vriendelijk en lief tegen mij en ik word altijd gegroet met plezier.

Nu dat die marktlieden weten dat wij samen zijn word Richie super snel geholpen wat fijn is bij dit weer.

Leuke zondag.

Ondanks mijn pijn een leuke dag met mijn lieve Richie.

Leuk bezoek.

Leuk bezoek gehad deze week van een lieve vriend de in London woont.

Was echt fijn om Martin te zien. Wij hebben elkar ontmoet in 1986 toen ik kookte in Toi Toi, een veg. eetcafe.

Echt bijzonder om toevallig iemand te ontmoeten en 22 jaren later nog bevriend te zijn.

Martin is een leuke, lieve man en wij hebben drie fijne dagen gehad veel praten, lachen en veel lekker eten gemaakt door Richie.

Soms is het leven top desondanks al de MS shit en de pijn.

Heeft ons, Riche en ik goed gedaan.

Friday, January 25, 2008

Vandag was ook een leuke dag.

Vandag was ook een leuke dag, weer fijne bezoeken gehad van goede vrienden.

Ben echt blij dat ik zulke lieve vrienden heb, ik vind het echt speciale.

Hou veel van ze.

Vier van hen kwamen langs vandaag. Drie van hun had Ik verwacht en een was een totale verrassing!

Karin kwam langs om 12 uur met broodjes haring en viskoekjes lekker!! En geen 5 minuten later belde Louis en vroeg of het goed uitkwam als hij langs kwam.

Ik zei ja natuurlijk, het was een goede beslissing en heel gezellig. Zij gingen vlak voor twee weg, een mijn andere vriendin Karin kwam langs. Ook een fijne bezoek.

En dan aan het eind van de middag kwam Nick langs, was toen erg moe maar al met al een prachtige dag.

You'll never walk alone.
Glasgow Celtic speelde tegen Barcelona.
Dit was gezongen voor Willie Johnson

Wednesday, January 23, 2008

Wat een leuke dag vandag!!
Wat een onverwacht leuke dag vandag!!

Twee fijne bezoeken van twee lieve ardige vriendinen.

Kadeautje van Toos, een kleine rode lcd lampje in de vorm van een roos.

Glasje wijn en wasabi nootjes met Aletta.

En de huisarts was blij dat mijn hielen weer dicht zijn.

Dat noem ik een goede dag.

Niet zo een leuke dag gisteren in de V.U

Gisteren op de VU was horrible!

Weer een onvriendelijke benadering aan de receptie. Deze keer receptie M.
Wij vragen ons elkar keer hoe het komt dat men zo onvriendelijk is in het VU?

Totaal het tegenovergestelde van het OLVG waar men super vriendelijk en menselijk is.
Heeft mischien met het klaustrobische gebouw te maken.

Blij dat ik het zure gelaat van de receptionist niet elke dag hoef te zien.
Heb echt sypathie met haar familie!

Volle maan dinsdag 21 januari 2008


Yippee Henna!


Tuesday, January 22, 2008

Eindelijk gesprek met de Alliantie


Vrijdag was er eindelijk een gesprek met Lo Woudstra van de Alliantie. Sinds onze vergadering in oktober hebben wij vergeefs geprobeerd een afspraak met onzer woonconsulent Lo Woudstra te organiseren.

Op de agenda stond alle punten die op 10 oktober besproken waren. En weer desondanks tussentijdse toezegging van actie was het niet echt duidelijk of er verandering zou komen.

Agenda:
Toegangshek: nog steeds stuk
Gallerijen: metalen roosters slecht toeganglijk in rolstoel en onveilig voor iedereen.
Ons was verteld dat als zij iets verandern dan zullen bewoners van andere panden ook veranderingen willen!! Ik dacht dat het belangrijk was dat ieder goed en veilig kan wonen.
Dacht ook dat het motto was van de Alliantie
Zware deur naar de gallerijen: moelijk te openen, word onderzocht of het een lichte deur word en ook elektrisch te openen.
Brandtrap: veiliger met hek dat te open is van de gallerij.
Lift: moelijk om lift te roepen in een rolstoel, knop beter buiten.
Woningdeur bel: steeds defect door regen.
Bel beneden: werkt ook niet bij regen.
Brievenbus: post altijd zeer nat bij regen.
Toegangshek naar trap: te zware ook openen met rode deuropener?
Schoonmaken van lift en ingang/trap naar berging: gebeurt af en toe.
Brandveiligheid van het gebouw en lift: onzer consulent voorstel was om een keer met de brandweer te oefenen!

Of er actie word genomen door de Alliantie is onduidelijk, alles word meegenomen en door gegeven maar aan wie en met welk resultaat?


Daper zijn!!

Moet vandag naar de VU voor bloed prikken en hartfotos.

Haat injecties en bloedprikken is echt voor mij vreeslijk!!

Vandaag zijn wij van 12 uur tot 14.30 op de VU, echt een top dag.

Ben blij als ik stadsmobiel weer zie om 14.30.

Op 4 februari mag ik terug gaan en de Internist zien......yippee het leven is goed nog beter als het geen super slechte nieuws is.

Ik blijf voller hoop dat het goed komt.

Heb alleen vragen over waarom het zo lang heeft geduurt tot ik deze afspraken heb gekregen.

De neuroloog heeft vasculaire afwijkingen al gezien in de erste mri's in december 2006 en weer in de mri's van juni/juli 2007.