Thursday, August 30, 2007

Morgen komt AT5 filmen om 11 uur.


Morgen komt AT5 filmen omdat wij een van tien mooi nieubouwprojecten zijn. En ik ga het volgende zeggen:

Goed wonen
Woon plezier
Veilig wonen

Dit zijn 3 belangrijke punten.

Goed wonen doe je in een goed huis.
Woon plezier heb je met leuke buren.
Veilig wonen doe je waneer het gebouw goed werkt.

Dit zou een perfect huis zijn als het echt aangepast was: drempels weg, elektrische deur openers. Geen zware deuren op de gallerijen en geen metal roosters. Fijn als rolstoelers vrij konden zijn in hun eigen huis.

Hier is het moelijk om goede bindingen met de buren te maken omdat het voor rolstoelers onmogelijk is om zonder pijn en belasting over de open metalen roosters te rollen.

Waneer er iets gebeurt zoals vuur dan is er geen andere uitweg dan de woning deur. Het is onmogelijk om via de gallerijen te vluchten en er is geen tweede brand veilige lift.

De hoek woningen zijn allemal rolstoel geschikt maar toen ik de Alliantie een mail stuurde heb ik deze antwoord gehad:

De klacht dat er niet met een rolstoel over de galerij gereden kan worden, is nieuw voor ons.
En
Voordat u de woning aan de Lootsstraat betrok heeft u tijdens een bezichtiging kunnen zien dat deze roosters er waren. Misschien had u er beter aangedaan om de woning te weigeren.

En zegd de woonconsulent:

Misschien voor u ter geruststelling: voordat het gebouw in gebruik is genomen, zijn er vele testen uitgevoerd. Dit mooie woongebouw is voor rolstoelgebruikers geschikt. Het voldoet ook aan alle eisen en is goedgekeurd.


Over het hek zegd de woonconsulent:


Ik heb ook vernomen dat spelende kinderen deze deur steeds open laten staan. Als wij kunnen traceren waar deze kinderen wonen, zullen we passende maatregelen nemen.

En tenslotte zegd de woonconsulent:

Met betrekking tot de roosters, zal ik binnen 14 dagen de bewoners van het complex informeren of en zoja welke maatregelen de Alliantie gaat nemen.


En de woonconsulent zegd:


Het gebouw voldoet aan alle eisen, de gemeente Amsterdam keurt een gebouw goed, niet mevrouw xxxx..

Het is nu 21 dagen later en nog geen bericht van de Alliantie.
Wij gaan een bewonerscomissie op zetten en hopen dat de Alliantie ons dan serious neemt als gesprekspartner.

Saturday, August 18, 2007

zorg?

8/18/2007

Osira Thuiszorg.
Postbus 9225.
1006 EA Amsterdam.


Aan de vervanger van Mevrouw xxx xxx xxxx,
Afgelopen vrijdag 17 aug. Kreeg ik om 10.00 van xxxxxx te horen dat de 3x dgse hulp terug gebracht zou worden naar 1x dgs.

De reden die werd opgegeven:”u heeft nu een catheter”.Alsof ik alleen hulp nodig heb bij naar het toilet gaan.

Zonder overleg werd ik voor dit feit geplaatst.Die zelfde dag heb ik 4 uur in een poepbroek gezeten waardoor mijn huid is geiriteerd en mij zo gefrustreerd voelde ,daardoor extra spasmes kreeg.

Deze behandeling ervaar ik als een slag in mijn gezicht.De hulp die ik jammer genoeg brood nodig heb is:
Iemand die mij wast.
Iemand die mij drinken,eten geeft.

Voel mij onmenselijk behandeld,echt ongehoord.
Het kan toch niet zo zijn dat zo’n beslissing NOGMAALS zonder overleg plaats vind.

Mijn verwachting is dat deze belachelijke beslissing wordt teruggedraait,


In afwachting verblijf ik,


P.S. Is het mogelijk om in een persoonlijk gesprek mijn problemen over deze zorg te bepraten in een mail kan ik niet verwoorden wat deze behandeling met mij doet.

Friday, August 17, 2007

In de shit zitten!!Gisteren is een catheter geplaatst, ik had echt angst maar deed mijn best om kalm te blijven en alles ging goed. Tot ik vanochtend echt in de shit was gelaten. Letterlijk en figuurlijk in de shit.

Zij hebben mij 4 uur in een vol gepoepte onderbroek laten zitten. Geen wonder dat ik zoveel spasmes heb gehad door in shit te zitten. En mischien had het ook te maken met het feit dat ik behoorlijk in de steek gelaten ben en meer gestressed ben.

Ik begon mij net beter te voelen plus minder stress alles lijkte goed geregeld tot niemand kwam om 0.8.00 en toen ik opbelde was niemand op kantoor.

Email aan hoofdkantoor gestuurd en opgebeld, zij kunnen niet helpen dat doet mijn contakt persoon. En wie houd er toezicht dat zij alles goed doet? Of is Osira een anarchische instantie, ieder mag zelf bepalen hoe alles gaat.


Osira Groep
Wonen, Zorg en Welzijn
t.a.v Thuiszorgsecretariaat.

Help ik kom echt in de problemen er is geen zorg om 08.00 zoals afspraak en niemand op kantoor om te horen hoe laat iemand komt.

Het is nu 0.9.40 en vraag is of iemand komt? Gisteren heb ik zonder overleg gehoord dat ik mijn 14.00 zorg gisteren niet krijg omdat een catheter geplaatst was om 13.00.

Ik heb een beetje meer zorg nodig dan alleen een wc gang.
Mvg.
Herrad


Dit was het respons:


Geachte mevrouw xxxx,

Wij hebben uw mail in goede orde ontvangen. Mevrouw xxx xxx xxxx, is tot 9 september met vakantie, maar ik heb uw mail doorgezonden aan haar vervanger. Hij zal uw vraag verder behandelen.

Met vriendelijke groet,

xxxxxxx xxxxxxx,
dir. secretaresse Osira Thuiszorg

Thursday, August 16, 2007

Kan niet bij buren deel 3


Dit was mijn antwoord.

Geachte xx xxxxxxx,
In antwoord op u email van vrijdag 10 augustus 2007:


Ik heb uw mail met klachten over de Batavier ontvangen. Op dit moment wordt de noodzaak of er iets op de roosters geplaatst moet worden op uw galerijen bij de Alliantie onderzocht.

Het is zeker noodzaaklijk want zonder iets op de roosters te plaatsen zijn mensen beperkt in hun vrijheid, en bovendien is het niet veilig


U heeft wellicht kunnen zien dat er ook een proefstukje gemaakt is, waardoor de roosters minder transparant zijn. Er zitten financiële maar ook cosmetische kanten aan deze zaak.

En voor bewoners isolatie/onveiligheid als de metalen roosters niet bedekt worden.

De architect heeft hiervoor gekozen, deze roosters zorgen er ook voor dat het op de galerijen licht is.

Er zijn door slechts een paar bewoners vragen gesteld over de galerijen. De meeste vragen hadden betrekking op "privacy", de meningen hierover verschillen.

Zij hebben als groep geschreven brief 27 april 2007. Mijn brief van 19 juli is aan de Alliantie gegeven door mw. W. Van Leeuwen.Er was een snelle onderzoek op donderdag 2 august en maandag 6 august was het al nee er word geen actie ondernomen

De klacht dat er niet met een rolstoel over de galerij gereden kan worden, is nieuw voor ons.
Deze klacht is bekend via brief bewoners van 27 april 2007. Hoe grondig waren die testen? Aangezien dit een rolstoel geschikte woningen is.

Voordat u de woning aan de Lootsstraat betrok heeft u tijdens een bezichtiging kunnen zien dat deze roosters er waren. Misschien had u er beter aangedaan om de woning te weigeren.

Wat naief van mij om een rolstoel geschikte woning te accepteren die bij de rolstoel geschikte woningen stond bij Dienst Wonen

Misschien voor u ter geruststelling: voordat het gebouw in gebruik is genomen, zijn er vele testen uitgevoerd. Dit mooie woongebouw is voor rolstoelgebruikers geschikt.

Helaas voldoet het niet aan de eisen van de doelgroep

Het voldoet ook aan alle eisen en is goedgekeurd. Het gebouw mag niet geopend (en de Alliantie mag geen woningen verhuren) - worden, voordat de brandweer haar goedkeuring heeft gegeven. Deze goedkeuring heeft de Alliantie gekregen.

Jammer dat het niet getoest was vanuit de eisen en behoeftes van rolstoel gebruikers.


Ik ben het met u eens dat de voordeur te vaak openstaat. Ik ben deze week meerdere malen in uw complex geweest en heb dit ook geconstateerd. Er wordt bij De Alliantie onderzocht of er structureel iets mis is met de toegangsdeur van uw complex.

Natuurlijk is er structureel iets mis met het hek. De motor werkt niet goed en dat is het probleem, de motor is niet sterk genug om het hek te openen. Dus blift die altijd half open hangen. Met het resultaat rolstoels kunnen niet in of uit.

Zodra de aannemer duidelijk heeft, wat er mis is, zal dit verholpen moeten worden. De voordeur valt nog onder de bouwgarantie. De Alliantie mag daar niets aan repareren, dit moet via de (bouw)aannemer gebeuren, anders vervalt de garantie. Daardoor kan het gebeuren dat het iets langer duurt voordat storingen aan de deur gerepareerd worden.

Ik heb ook vernomen zijn dat spelende kinderen deze deur steeds openlaten staan. Als wij kunnen traceren waar deze kinderen wonen, zullen we passende maatregelen nemen.


Ik denk het is beter dat de structureele problemen met het hek worden opgelost, dan dat kindern hier voor de schuld krijgen. Het probleem is het niet adequaat werken van het hek.

Met betrekking tot de roosters, zal ik binnen 14 dagen de bewoners van het complex informeren of en zoja welke maatregelen de Alliantie gaat nemen.

Die roosters moeten gemaakt worden anders is dit mooie woongebouw niet echt voor rolstoelgebruikers geschikt.

Op dit moment vervang ik Hein Hurkmans, hij is wegens ziekte afwezig. Wellicht heeft u telefonisch contact met hem gehad. De Alliantie neemt de klachten uit De Batavier serieus. Uw optie van plexiglas over de roosters , is onderzocht en kan om veiligheidsreden geen optie zijn.

Ik heb in uw (digitale) dossier gekeken en gezien dat dit de eerste maal is dat u over het bovenstaande klaagt. Het bevreemd mij dat u een kopie van deze mail naar zoveel instanties en de pers verstuurd heeft. Een telefoontje naar de Alliantie was voldoende geweest en ik had u kunnen informeren over de stand van zaken.

Op 19 juli heb ik hierover een brief meegegeven aan mw. W. Van Leeuwen. Dit probleem is langer bij u bekend, zie brief bewoners van 27 april 2007.

Als u in mijn digitale dossier heb gekeken dan had u kunnen zien dat ik mw Ford heet en niet heer Ford, zoals u dacht.
Mvg.

mw. xxxxx xxxx


En het antwoord van de Alliantie was:

Geachte mevrouw xxxxxx xxxx,

Excuses dat ik u heer xxxx genoemd heb. Ik begrijp van u dat er uitgebreide correspondentie heeft plaatsgevonden, deze correspondentie is niet in uw persoonlijke dossier opgenomen maar zal in de projectcorrespondentie opgenomen.
Het blijft een herhaling van zetten. Het gebouw voldoet aan alle eisen, de gemeente Amsterdam keurt een gebouw goed, niet mevrouw xxxx.
Voor de goede orde, ik geef kinderen niet de schuld van het niet funtioneren van de toegangsdeur. Het kan een van de oorzaken zijn, wij erkennen dat er technisch iets niet in orde is. De aannemer is nogmaals verzocht om met spoed actie te ondernemen.
Met vriendelijke groet,
xx xxxxxxxx

Beheerconsulent
Alliantie Amsterdam * James Wattstraat 100 * Postbus 95202 * 1090 HE Amsterdam

http://www.de-alliantie.nl/


Van: Herrad Ford [mailto:herradford@wanadoo.nl] Verzonden: maandag 13 augustus 2007 13:32Aan: Woudstra, LoCC: wmo@amsterdam.nl; info@oudwest.amsterdam.nl; info@huurdersverenigingoudwest.nl; info@sgoa.nl; info@ango.nl; Bureau; sgpb; frontoffice.cizamsterdam@totenmet.com; ":informatie"@meeaz.nl; A.Kerster@meeaz.nl; bwradam@brandweer.amsterdam.nl; Boelhouwer, Carlien; Carla Nolte; malika sevil; burgemeester@amsterdam.nl; palladion@planet.nlOnderwerp: uw mail m.b.t. de BatavierUrgentie: Hoog
Geachte Lo Woudstra,
In antwoord op u email van vrijdag 10 augustus 2007 15:47
Ik heb uw mail met klachten over de Batavier ontvangen. Op dit moment wordt de noodzaak of er iets op de roosters geplaatst moet worden op uw galerijen bij de Alliantie onderzocht. Het is zeker noodzaaklijk want zonder iets op de roosters te plaatsen zijn mensen beperkt in hun vrijheid, en bovendien is het niet veilig


U heeft wellicht kunnen zien dat er ook een proefstukje gemaakt is, waardoor de roosters minder transparant zijn. Er zitten financiële maar ook cosmetische kanten aan deze zaak. En voor bewoners isolatie/onveiligheid als de metalen roosters niet bedekt worden.

De architect heeft hiervoor gekozen, deze roosters zorgen er ook voor dat het op de galerijen licht is.

Er zijn door slechts een paar bewoners vragen gesteld over de galerijen. De meeste vragen hadden betrekking op "privacy", de meningen hierover verschillen.Zij hebben als groep geschreven brief 27 april 2007. Mijn brief van 19 juli is aan de Alliantie gegeven door mw. W. Van Leeuwen.Er was een snelle onderzoek op donderdag 2 august en maandag 6 august was het al nee er word geen actie ondernomen

De klacht dat er niet met een rolstoel over de galerij gereden kan worden, is nieuw voor ons.
Deze klacht is bekend via brief bewoners van 27 april 2007. Hoe grondig waren die testen? Aangezien dit een rolstoel geschikte woningen is.

Voordat u de woning aan de Lootsstraat betrok heeft u tijdens een bezichtiging kunnen zien dat deze roosters er waren. Misschien had u er beter aangedaan om de woning te weigeren. Wat naief van mij om een rolstoel geschikte woning te accepteren die bij de rolstoel geschikte woningen stond bij Dienst Wonen


Misschien voor u ter geruststelling: voordat het gebouw in gebruik is genomen, zijn er vele testen uitgevoerd.
Dit mooie woongebouw is voor rolstoelgebruikers geschikt. Helaas voldoet het niet aan de eisen van de doelgroep

Het voldoet ook aan alle eisen en is goedgekeurd. Het gebouw mag niet geopend (en de Alliantie mag geen woningen verhuren) - worden, voordat de brandweer haar goedkeuring heeft gegeven. Deze goedkeuring heeft de Alliantie gekregen.
Jammer dat het niet getoest was vanuit de eisen en behoeftes van rolstoel gebruikers.


Ik ben het met u eens dat de voordeur te vaak openstaat. Ik ben deze week meerdere malen in uw complex geweest en heb dit ook geconstateerd. Er wordt bij De Alliantie onderzocht of er structureel iets mis is met de toegangsdeur van uw complex.
Natuurlijk is er structureel iets mis met het hek. De motor werkt niet goed en dat is het probleem, de motor is niet sterk genug om het hek te openen. Dus blift die altijd half open hangen. Met het resultaat rolstoels kunnen niet in of uit.

Zodra de aannemer duidelijk heeft, wat er mis is, zal dit verholpen moeten worden. De voordeur valt nog onder de bouwgarantie. De Alliantie mag daar niets aan repareren, dit moet via de (bouw)aannemer gebeuren, anders vervalt de garantie. Daardoor kan het gebeuren dat het iets langer duurt voordat storingen aan de deur gerepareerd worden.

Ik heb ook vernomen zijn dat spelende kinderen deze deur steeds openlaten staan. Als wij kunnen traceren waar deze kinderen wonen, zullen we passende maatregelen nemen.
Ik denk het is beter dat de structureele problemen met het hek worden opgelost, dan dat kindern hier voor de schuld krijgen. Het probleem is het niet adequaat werken van het hek.Met betrekking tot de roosters, zal ik binnen 14 dagen de bewoners van het complex informeren of en zoja welke maatregelen de Alliantie gaat nemen.
Die roosters moeten gemaakt worden anders is dit mooie woongebouw niet echt voor rolstoelgebruikers geschikt.


Op dit moment vervang ik Hein Hurkmans, hij is wegens ziekte afwezig. Wellicht heeft u telefonisch contact met hem gehad. De Alliantie neemt de klachten uit De Batavier serieus. Uw optie van plexiglas over de roosters , is onderzocht en kan om veiligheidsreden geen optie zijn.

Ik heb in uw (digitale) dossier gekeken en gezien dat dit de eerste maal is dat u over het bovenstaande klaagt. Het bevreemd mij dat u een kopie van deze mail naar zoveel instanties en de pers verstuurd heeft. Een telefoontje naar de Alliantie was voldoende geweest en ik had u kunnen informeren over de stand van zaken.
Op 19 juli heb ik hierover een brief meegegeven aan mw. W. Van Leeuwen. Dit probleem is langer bij u bekend, zie brief bewoners van 27 april 2007.
Als u in mijn digitale dossier heb gekeken dan had u kunnen zien dat ik mw Ford heet en niet heer Ford, zoals u dacht.
Mvg.

mw. Herrad Ford
hier is mijn brief nogmaals:

7/19/2007

Ingangshek:
Te zwaar, werkt vaak niet en is dan ook vaak open. Om de dag is het hek weer stuk en hangt half open, voor mij onmogelijk om zelf open te krijgen. Mischien is een lichter deur in plexiglas een beter oplossing.

Ingangshek naar de trap:
Ook te zwaar, word dagelijks open gelaten. Ook hier is een lichter deur in plexiglas een beter oplossing.

Veiligheid:
De ingangshekken werken dus niet goed en geven ons, de bewoners geen gevoel van zekerheid. Door dat de hekken vaak open zijn kan ieder zomaar bij iemand naar binnen gaan via de gallerijen.

Brievenbus:
Post altijd nat bij regen.

Bel:
Werkt vaak niet. Jammer dat het niet een eenvoudig bel is.
In huis is de bel alleen hoorbaar in een slaapkamer.

Keuken:
Wasbak veel te ondiep om afwas in te doen meer geschikt voor een gasten kamer. Geen overloop, kranen moeten langer zijn en er is geen afdruiprek.

Trapen:
Gevaarlijk voor iedereen, mensen blijven er met hun schoenen en stokken in hangen en kunnen lelijk vallen.

Gallerij:
Hier moet iets anders komen zoals houten platen, ook op de trap. Deze metalen gallerijen en trappen zijn slecht bedacht aangezien er zoveel gehandicapten en mindervalide hier wonen. Voor iemand in een rolstoel is het niet te doen zonder pijn en ongemak.

Voor iemand met spasmes zoals ik, is het absoluut niet te doen zonder extreme pijn en problemen en het gevaar dat ik achterover uit mijn rolstoel val.

De spasmes zijn zo heftig dat ik niet alleen over de gallerij kan gaan en ik ben dus gedwongen om alleen in een beperkt gedeelte van het gebouw te komen en ben dus beperkt in mijn vrijheid en in mijn sociale omgang met mijn buren.

Deur naar de gallerijen:
Veel te zwaar voor mindervalide/gehandicapte zou elektronisch te openen zijn net als de voordeur. Mischien ook met een bel. En waarom geen deur aan het andere eind van de gallerij? Als het een firedoor is kan het met een eenvoudige push open bar zoals gebruikelijk bij fire exits.
Volksgezondheid:
Stadsduiven maken nesten in de gallerijen, in de dakgoten en ramen en in het trappenhuis, zij zijn slecht voor de gezondheid.


En het antwoord van de Alliantie was:Geachte mevrouw xxxx,

Excuses dat ik u heer xxxx genoemd heb. Ik begrijp van u dat er uitgebreide correspondentie heeft plaatsgevonden, deze correspondentie is niet in uw persoonlijke dossier opgenomen maar zal in de projectcorrespondentie opgenomen.
Het blijft een herhaling van zetten. Het gebouw voldoet aan alle eisen, de gemeente Amsterdam keurt een gebouw goed, niet mevrouw Ford.
Voor de goede orde, ik geef kinderen niet de schuld van het niet funtioneren van de toegangsdeur. Het kan een van de oorzaken zijn, wij erkennen dat er technisch iets niet in orde is. De aannemer is nogmaals verzocht om met spoed actie te ondernemen.
Met vriendelijke groet,
xx xxxxxxx

Beheerconsulent
Alliantie Amsterdam

Friday, August 10, 2007

Snelle Week (per ongeluk in engelse blog gepost)

morgen is het al donderdag, 9.8.7, ik ben verbaasd omdat in sommige opzichten de tijd heel langzaam gaat en toch is morgen donderdag.


maandag is redelijk goed gegaan behalve dat iemand mij achter een kras heeft gegeven met een lange vinger nagel en iemand anders heeft de onderbroek verkeerd dicht gemaakt en een klein wondje achter gelaten, niet echt goede zorg.


en gisteren en vandaag waren zij allemaal behalve een te laat en dat soort stress heb ik niet nodig ik niet kan hebben.vandaag gelukkig twee verzorgers die goed zijn en alles goed doen dus vandaag is niets vekeerd gedan en ik heb geen nieuwe wondjes.


wat wel spannend was twee keer de op sta rolstoel gebruikt en het ging goed even te spannend voor mij!

Kan niet op bezoek bij de buren deel 2


`
heb deze antwoord op mijn mail gekregen, leuk eh?

Onderwerp: uw mail m.b.t. de Batavier

Geachte heer xxxx,

Ik heb uw mail met klachten over de Batavier ontvangen. Op dit moment wordt de noodzaak of er iets op de roosters geplaatst moet worden op uw galerijen bij de Alliantie onderzocht. U heeft wellicht kunnen zien dat er ook een proefstukje gemaakt is, waardoor de roosters minder transparant zijn. Er zitten financiële maar ook cosmetische kanten aan deze zaak. De architect heeft hiervoor gekozen, deze roosters zorgen er ook voor dat het op de galerijen licht is.

Er zijn door slechts een paar bewoners vragen gesteld over de galerijen. De meeste vragen hadden betrekking op "privacy", de meningen hierover verschillen. De klacht dat er niet met een rolstoel over de galerij gereden kan worden, is nieuw voor ons. Voordat u de woning aan de Lootsstraat betrok heeft u tijdens een bezichtiging kunnen zien dat deze roosters er waren. Misschien had u er beter aangedaan om de woning te weigeren.

Misschien voor u ter geruststelling: voordat het gebouw in gebruik is genomen, zijn er vele testen uitgevoerd. Dit mooie woongebouw is voor rolstoelgebruikers geschikt. Het voldoet ook aan alle eisen en is goedgekeurd. Het gebouw mag niet geopend (en de Alliantie mag geen woningen verhuren) - worden, voordat de brandweer haar goedkeuring heeft gegeven. Deze goedkeuring heeft de Alliantie gekregen.

Ik ben het met u eens dat de voordeur te vaak openstaat. Ik ben deze week meerdere malen in uw complex geweest en heb dit ook geconstateerd. Er wordt bij De Alliantie onderzocht of er structureel iets mis is met de toegangsdeur van uw complex.

Zodra de aannemer duidelijk heeft, wat er mis is, zal dit verholpen moeten worden. De voordeur valt nog onder de bouwgarantie. De Alliantie mag daar niets aan repareren, dit moet via de (bouw)aannemer gebeuren, anders vervalt de garantie.


Daardoor kan het gebeuren dat het iets langer duurt voordat storingen aan de deur gerepareerd worden. Ik heb ook vernomen zijn dat spelende kinderen deze deur steeds openlaten staan. Als wij kunnen traceren waar deze kinderen wonen, zullen we passende maatregelen nemen.

Met betrekking tot de roosters, zal ik binnen 14 dagen de bewoners van het complex informeren of en zoja welke maatregelen de Alliantie gaat nemen.

Op dit moment vervang ik Hein Hurkmans, hij is wegens ziekte afwezig. Wellicht heeft u telefonisch contact met hem gehad. De Alliantie neemt de klachten uit De Batavier serieus. Uw optie van plexiglas over de roosters , is onderzocht en kan om veiligheidsreden geen optie zijn.

Ik heb in uw (digitale) dossier gekeken en gezien dat dit de eerste maal is dat u over het bovenstaande klaagt. Het bevreemd mij dat u een kopie van deze mail naar zoveel instanties en de pers verstuurd heeft. Een telefoontje naar de Alliantie was voldoende geweest en ik had u kunnen informeren over de stand van zaken.
Met vriendelijke groet,
xxx xxxx
Beheerconsulent
Alliantie Amsterdam * James Wattstraat 100 * Postbus 95202 * 1090 HE Amsterdam
T 020 - 4600600 * F 020 - 6682361
http://www.de-alliantie.nl/
lwoudstra@de-alliantie.nl

21 august Benefiet Standing Up voor MS in Paradiso, Amsterdam


Wat een fijn iniatief! mijn reactie was ik wil er ook naar toe, maar hoe? Meteen een mail naar Paradiso gestuurd:


geachte Paradiso,Wat een goed initiatief op 21 august Standing up for MS.Een vriendin en ik willen er heel graag naar toe, vraagje is er aan tilllifts gedacht voor mensen zoals ik, die niet meer kunnen staan om naar de wc te kunnen?Een actieve en een passieve tilllift kan via Thuiszorg of Welzorg geleend worden zonder problemen.

met vr.gr.Herrad

En kreeg deze antwoord:

Beste Harrod,

Mensen in een rolstoel kunnen zonder grote problemen naar binnen bij Paradiso: aan de linker zijkant van het gebouw is een helling zodat je de trappen aan de voorkant kunt omzeilen. Je komt dan via de personeelsingang binnen. Er is een lift aanwezig om bij de toiletten te komen.Het handigste is om iets eerder te komen, kort voor we officieel opengaan, zodat je een goede plaats in de zaal kunt krijgen.
Mvg,
xxxx
receptie Paradiso.


Wat mijn vraag helemaal niet heeft beantwoord. Dus ik heb weer een mail gestuurd met mijn vraag:

Beste xxxx,

Bedankt voor je mail met info over hellingbaan en lift. Dit is mij al bekend en dat was ook niet mijn vraag.Mijn vraag betrefft voorzieningen zodat mensen de wc kunnen gebruiken. Mijn vraag was:Wat een goed initiatief op 21 august Standing up for MS. Een vriendin en ik willen er heel graag naar toe, vraagje is er aan tilllifts gedacht voor mensen zoals ik, die niet meer kunnen staan om de wc te gebruiken?Een actieve en een passieve tilllift kan via Thuiszorg of Welzorg geleend worden zonder problemen.Want om iets echt open en toeganglijk te maken voor gehandicapten is meer nodig dan alleen het gebouw in komen.Het zou erg fijn om weer in Paradiso te komen nu dat ik zo gehandicapt ben. Voor mijn ms diagnoses afgelopen jaar was ik een regelmatige bezoekster geweest.

met vr. gr.Herrad


Ben benieuwd wat voor antwoord ik nu krijg?Podcasting??ik heb vanocthend weer 3 pogingen gedan om mijn podcast op te nemen om het dan te uploaden naar http://www.msbpodcast.com/.maar net als gisteren gaat het elke keer mis of de bel gaat of de honden blaften of iemand kwam langs.


wie weet lukt het vanmiddag!

Thursday, August 09, 2007

podcasting voor www.msbpodcast.com

heb 3 pogingen gedan om mijn podcast op te nemen om het dan te uploaden naar http://www.msbpodcast.com/. maar elke keer ging het mis of de bel ging of de honden blaften of iemand kwam langs.

morgen is een nieuwe dag en wie weet lukt het dan.

Wednesday, August 08, 2007

Kan niet op bezoek bij de buren. deel 1


Vandaag ben ik in actie gekomen en heb deze mail opgestuurd in de hoop dat iets gedan word. Ik ben juist in dit huis gaan wonen om vrij rond te kunnen rollen en kontakt te maken met de buren. Dit gaat goed alleen ik kan niet op bezoek bij mijn buren.

8/8/2007

J. Cohen:burgemeester@amsterdam.nl
WMO Lokket: wmo@amsterdam.nl
Stadsdeel Oud West: info@oudwest.amsterdam.nl
Huurdersvereniging Oud West: info@huurdersverenigingoudwest.nl
SGOA: info@sgoa.nl
ANGO: info@ango.nl
CG Raad: bureau@cg-raad.nl
St. Gpb: sgpb@chello.nl
CIZ: frontoffice.cizamsterdam@totenmet.com
MEE: informatie@meeaz.nl;A.Kerster@meeaz.nl
Brandweer Amsterdam: bwradam@brandweer.amsterdam.nl
AT5: via webmail
RTVNH: info@rtvnh.nl
Volkskrant: info@volkskrant.nl


c.c Alliantie: amsterdam@de-alliantie.nl
Ik ben een bewoonster van een nieuwbouw dat eind 2006 is opgelevert. Hier wonen voornaamlijk gehandicapten in huis en begeleid wonen en een paar valide mensen..

Alle gallerijen zijn gemaakt uit open metale roosters waar door het voor rolstoelers niet toeganglijk is en ook met begeleiding en assistentie is het niet veilig.

Hier door is het grootste gedeelte van het huis niet toeganglijk voor gehandicapten en worden wij beperkt in onser sociale en maatschappelijke omgang.

Het is ook geen veilige situatie wat te doen als er vuur is of een andere nood stuatie en je kan de woning niet verlaten via je voordeur. En je kan nergens gaan via je eigen balkon want je kan niet over de roosters rollen.

Of stel je komt niet meer in je woning en zit opgesloten op je balkon met weer geen andere uitweg.

Het andere probleem is het zware hek aan de ingang, elke dag zijn er problemen en het zware hek hangt open en wil niet helemaal open en ook niet dicht


De Alliantie is benadered voor een oplossing, zoals plexiglas over de metale roosters maar wil geen actie ondernemen.

Vraag is of deze situatie mag en of het legaal is om bewoners zo in hun vrijheid van bewegen te beperken en ook in hun sociale en maatschappelijk leven, is dat niet tegen de wet?

Met vr. gr.

Het was echt weekend


Was echt weekend geweest vrijdag borreln met de buren en zaterdag naar de markt met de Speedy. Veel gekocht mijn liefje had veel te dragen en later hebben wij lekker gegeten.
Zondag boven bij de buren mosseln gegeten die wij zaterdag gekocht hadden, Richie heeft ze in witte wijn gekookt met verse zelf gemaakte broodjes. Heerlij was net de Costa del Sol boven bj de buren herrlijk eten heel gezellig en zon en warm. Een echt weekend.

Friday, August 03, 2007

msb-du-0007-borrel met de buren


vandaag is redelijk goed gegaan, wel een keer de buurvrouw gebeld voor hulp om mijn voeten terug te zetten op het voetenplaank.


en een keer dacht ik nu gaat het gebeuren en pakte de telefoon om Willis te bellen, maar gelukkig bleef ik overeind zitten.


leuk onverwacht bezoek gehad vanmiddag en daarna ben ik even naar de overkant geweest met de Speedy om een borrel met Jaap en Miriam van de Fietsenwerkplaats bij het Fijnhout theater, te drinken. zij waren allebei jarig vandaag en hadden een hoop buren uitgenodigd om een hapje eten en een drankje te drinken.


het was super gezellig en een leuke manier om mijn buren te leren kennen. een echte vrijdag avond.

msb-du-0007-Woensdag was geen saai dag.

woensdag was een heel drukke dag. de dag begon om 09.00 met een thuisbezoek met iemand van het CIZ.
Hij was hier tot 10.30 en toen kwam mijn Zorgthuis en toen zij vertrok kwam Karen, mijn zeer aardige ex buurvrouw van de Passeerdersstraat langs.het was zo gezellig met Karen, zij was hier van 11.30 tot 16.45, een erg fijne bezoek, veel bij gepraat en veel gelachen.om 12.00 uur kwam Zorgthuis en ook weer om 14.00 en tussen door veel telefoontjes. en ook bezoek en hulp van mijn buurvrouw Willes en Wilfred, de verzorger van haar man en Miriam. om 14.15 kwam de man met de opsta rolstoel en mijn fysio.het was echt geen saai dag.