Friday, August 10, 2007

Kan niet op bezoek bij de buren deel 2


`
heb deze antwoord op mijn mail gekregen, leuk eh?

Onderwerp: uw mail m.b.t. de Batavier

Geachte heer xxxx,

Ik heb uw mail met klachten over de Batavier ontvangen. Op dit moment wordt de noodzaak of er iets op de roosters geplaatst moet worden op uw galerijen bij de Alliantie onderzocht. U heeft wellicht kunnen zien dat er ook een proefstukje gemaakt is, waardoor de roosters minder transparant zijn. Er zitten financiƫle maar ook cosmetische kanten aan deze zaak. De architect heeft hiervoor gekozen, deze roosters zorgen er ook voor dat het op de galerijen licht is.

Er zijn door slechts een paar bewoners vragen gesteld over de galerijen. De meeste vragen hadden betrekking op "privacy", de meningen hierover verschillen. De klacht dat er niet met een rolstoel over de galerij gereden kan worden, is nieuw voor ons. Voordat u de woning aan de Lootsstraat betrok heeft u tijdens een bezichtiging kunnen zien dat deze roosters er waren. Misschien had u er beter aangedaan om de woning te weigeren.

Misschien voor u ter geruststelling: voordat het gebouw in gebruik is genomen, zijn er vele testen uitgevoerd. Dit mooie woongebouw is voor rolstoelgebruikers geschikt. Het voldoet ook aan alle eisen en is goedgekeurd. Het gebouw mag niet geopend (en de Alliantie mag geen woningen verhuren) - worden, voordat de brandweer haar goedkeuring heeft gegeven. Deze goedkeuring heeft de Alliantie gekregen.

Ik ben het met u eens dat de voordeur te vaak openstaat. Ik ben deze week meerdere malen in uw complex geweest en heb dit ook geconstateerd. Er wordt bij De Alliantie onderzocht of er structureel iets mis is met de toegangsdeur van uw complex.

Zodra de aannemer duidelijk heeft, wat er mis is, zal dit verholpen moeten worden. De voordeur valt nog onder de bouwgarantie. De Alliantie mag daar niets aan repareren, dit moet via de (bouw)aannemer gebeuren, anders vervalt de garantie.


Daardoor kan het gebeuren dat het iets langer duurt voordat storingen aan de deur gerepareerd worden. Ik heb ook vernomen zijn dat spelende kinderen deze deur steeds openlaten staan. Als wij kunnen traceren waar deze kinderen wonen, zullen we passende maatregelen nemen.

Met betrekking tot de roosters, zal ik binnen 14 dagen de bewoners van het complex informeren of en zoja welke maatregelen de Alliantie gaat nemen.

Op dit moment vervang ik Hein Hurkmans, hij is wegens ziekte afwezig. Wellicht heeft u telefonisch contact met hem gehad. De Alliantie neemt de klachten uit De Batavier serieus. Uw optie van plexiglas over de roosters , is onderzocht en kan om veiligheidsreden geen optie zijn.

Ik heb in uw (digitale) dossier gekeken en gezien dat dit de eerste maal is dat u over het bovenstaande klaagt. Het bevreemd mij dat u een kopie van deze mail naar zoveel instanties en de pers verstuurd heeft. Een telefoontje naar de Alliantie was voldoende geweest en ik had u kunnen informeren over de stand van zaken.
Met vriendelijke groet,
xxx xxxx
Beheerconsulent
Alliantie Amsterdam * James Wattstraat 100 * Postbus 95202 * 1090 HE Amsterdam
T 020 - 4600600 * F 020 - 6682361
http://www.de-alliantie.nl/
lwoudstra@de-alliantie.nl

No comments: