Sunday, October 28, 2007

Grote brand bij Welzorg in Almere.
Grote brand in Almere

Er is in de nacht van 8 oktober een grote brand uitgebroken in Almere bij Wewlzorg. Het gebouw van Welzorg, een specialist in hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten, stond in lichterlaaie.
Het gebouw is inmiddels grotendeels ingestort en de brandweer was nog lang aan het nablussen.
Volgens de eerste berichten zijn er geen gewonden gevallen. Wel zijn ruim 3500 scootmobielen en 3000 rolstoelen in rook opgegaan. Het pand van bijna 7000 m2 kan als verloren worden beschouwd.
Rond 05.15 uur in de nacht kwamen de eerste meldingen bij de brandweer binnen. In de omgeving van het pand waren ruim een half uur lang kleine explosies van gasflessen en accu's van scootmobielen te horen. De brandweer sprak van een zeer grote brand en kreeg hulp van korpsen uit Lelystad en Dronten.

Welzorg?

Op de Website van de Vara vond ik deze beschrijving van een uitzending van 27 oktober over onder anderen Welzorg.

Op Uitzending gemist:
Kassa - 27 oktober 2007
Consumentenmagazine met actuele reportages, tests en individuele problemen. -Welzorg, een landelijk servicecentrum voor mindervaliden en gehandicapten, staat onder grote kritiek. Klanten worden niet geholpen, het callcenter werkt slecht en aanvragen worden niet uitgevoerd. Gevolg: mensen zitten noodgedwongen thuis en kunnen de deur niet uit. Wat is er bij Welzorg aan de hand?

Presentatie: Felix Meurders.

Thursday, October 11, 2007

1e Bewonerscommissie vergadering de Batavier


De 1e Bewonerscommissie vergadering de Batavier vond plaats op woensdag 10 oktober 2007 om 19.15 t/m 20.45 in de Spiegelzaal van het Fijnhouttheatre.

Fred v.d Vlist, Steunpunt Wonen, Oudwest was aanwezig, hij begeleid ons als startend bewonerscommissie. Hij heeft ons ook de advies gegeven om ons als bewonerscommissie de Batavier op te geven bij Palladion en de Alliantie.

Tien bewoners waren aanwezig en wij hadden excuses van drie. Het was een goede vergadering, volgende maand vergaderen wij weer.

Tijdens de vergadering hebben wij de volgende punten besproken:

Toegangshek:altijd stuk en hangt open.

Gallerijen: metalen roosters slecht toeganglijk in rolstoel en onveilig.

Zware deur gallerijen: ook te openen met rode deuropener.

Lift: moelijk om lift te roepen in een rolstoel, knop beter buiten.

Woningdeur bel: steeds defect door regen.

Brievenbus: post altijd nat bij regen.

Toegangshek naar trap: ook openen met rode deuropener?
Metalen roosters op trappen: onveilig.

Het was een goede in de woorden van Fred een

“voortvarende en genoeglijke vergadering gisterenavond. Uit de medewerking die de Alliantie nu toont blijkt dat organiseren van huurders inderdaad zin heeft!”

Iedereen was blij met de vergadering en heeft ons bedankt voor onser iniatief. Het heeft heel veel zin om samen te organiseren. En wie weet geeft men ook gehoor aan wat wij zeggen.

Wij gaan op kort termijn een officieel overleg voeren met de Alliantie over de klachtenlijst van de laatste bewonersvergadering.

Een overleg waarvan ook notulen worden gemaakt en termijnen worden gesteld aan de uitvoering zodat iedereen weet waar ie aan toe is. (deze notulen sturen wij aan de andere bewoners zodat deze ook kunnen zien waar wij mee bezig zijn.)Monday, October 08, 2007

Een fijne maandag.


Heb een heel fijne maandag vandaag. Leuk bezoek van Paula, wij hebben broodje bakkeljauw gegeten en mini berliners en olijven en raspberry thee en granaatappelsap.


Was een zeer leuk bezoek veel gebabbeld en gelachen en ook gehuilt en vooral genoten om een goede vriendin op bezoek te hebben.Monday, October 01, 2007

De Batavier in de Kinkerbuurt


De Batavier in de Kinkerbuurt: Beste Nieuwbouw Project.
Maar: weegt de bouwesthetiek zwaarder dan het woongenot?

Eind 2006 is het prachtige nieuwbouw project de Batavier opgeleverd. Er woont nu een gemengde groep mensen, bestaand uit gehandicapten, mensen die begeleid wonen, gezonde mensen en een leuke groep kinderen.

Al snel is er een goede sfeer ontstaan in deze nieuwbouw. Men is betrokkenmet elkaar. In juni vond bijvoorbeeld een speciaal huisfeest plaats, dooreen van de bewoners georganiseerd.Het feest heeft de onderlinge contacten versterkt.

Helaas maakte het feestook duidelijk dat belangrijke details in de architectuur van het gebouwniet goed de overgang hebben gemaakt van tekening tot fysieke en praktische realiteit.

Belangrijke details sluiten slecht aan bij de wensen, mogelijkheden enbehoeftes van de gehandicapte bewoners.

Alle binnengalerijen zijn gemaakt uit open metalen roosters. Die roostersmaken verplaatsing met een rolstoel vrijwel onmogelijk. Ook metbegeleiding en assistentie is het te lastig. Die delen zijn dus in depraktijk ontoegankelijk voor rolstoelers.

De binnengalerijen zijn zo ontworpen dat hierdoor onderling burencontact gemakkelijk kan zijn.

Helaas, de gebruikte materialen, de metalen roosters van debinnengalerijen, zijn onmogelijk over te steken door 'rolstoelers'.

Door dit euvel is het grootste gedeelte van het huis dus niet toegankelijkvoor de gehandicapte bewoners. Het levert beperkingen op voor hun socialeen maatschappelijke omgang.En het is onveilig.

Als er brand is, of een andere noodsituatie, kan mende woning niet via de voordeur verlaten, noch via het eigen balkon over de roosters rollen.


Een ander probleem is het zware metalen ingangshek. Er zijn elke dagproblemen mee. Het hangt vaak open en zelfs voor gezonde mensen is hetmoeilijk het hek te sluiten of te openen, en vaak wil het niet helemaal open, maar ook niet helemaal dicht.Een lichtere hanteerbare versie van het toegangshek moet worden overwogen.

De Alliantie is benaderd voor het vinden van oplossingen, maar onderneemt geen actie. De Alliantie wil niet weten van de ontoegankelijke galerijen en blijft volhouden dat het gebouw door de Gemeente is goedgekeurd.

Misschien is de Alliantie bereid met de nieuwe bewonerscommissie te spreken en wie weet word er alsnog een oplossing bedacht voor de ontoegankelijke galerijen.De vraag is of deze situatie toelaatbaar is, en of het wel legaal is ombewoners zo in hun vrijheid van bewegen en hun sociale en maatschappelijkecontacten te beperken. Is dat niet tegen de wet?De Alliantie wint prijzen met hun bouwsels, maar het zou beter zijn als ze ook interesse toont in de ervaringen en woonbeleving van haar bewoners.

Leuke post van onzer woonconsulent- maar nog geen oplossingen.

Geachte mevrouw xxxx,

Excuses dat ik u heer xxxx genoemd heb. Ik begrijp van u dat er uitgebreide correspondentie heeft plaatsgevonden, deze correspondentie is niet in uw persoonlijke dossier opgenomen maar zal in de projectcorrespondentie opgenomen.
Het blijft een herhaling van zetten. Het gebouw voldoet aan alle eisen, de gemeente Amsterdam keurt een gebouw goed, niet mevrouw xxxx.
Voor de goede orde, ik geef kinderen niet de schuld van het niet funtioneren van de toegangsdeur. Het kan een van de oorzaken zijn, wij erkennen dat er technisch iets niet in orde is. De aannemer is nogmaals verzocht om met spoed actie te ondernemen.
Met vriendelijke groet,
xx xxxxxxxx
Beheerconsulent
Alliantie Amsterdam

Geachte mevrouw xxxx,

Sommige zaken duren langer dan ik gehoopt had. Deels komt dit ook omdat er, wegens ziekete, geen overdracht geweest is in uw gebied. Ik ben er wel achteraan gegaan en zie hier onder de voorlopige oplossing die we gevonden hebben. De deur is gewoon niet goed, niet geschikt daar moet iets anders voor in de plaats komen, maar dat kan niet zo een twee drie geregeld worden. Ik had u graag al een kant en klare oplossing willen geven, maar we zullen met ze allen nog even geduld moeten hebben.
Voor wat betreft de vloer, wil ik graag met u een keer een afspraak maken. Ik wil dan ook de manager verhuur en beheer meenemen. Dan kunnen we gezamenlijk bekijken hoe de problemen opgelost moeten worden.
Met vriendelijke groet,
xx xxxxxxxx
Beheerconsulent
Alliantie Amsterdam

Geachte mevrouw xxxx,

Fijn dat er op korte termijn een bewonerscommissie opgericht wordt. Zou ik - buiten deze commissie om - een keer een afspraak met u kunnen maken. Er is ook een aantal bewoners die zich misdragen, er zijn al schotels geplaatst. Ik zou mijn vermoedens graag met iemand willen delen die het complex goed kent. Dinsdagochtend heb ik een aantal vergaderingen in uw buurt. Zou ik dan - al is het maar een kwartiertje - even bij u langs kunnen komen.

Met vriendelijke groet,
xx xxxxxxxx
Beheerconsulent