Thursday, October 11, 2007

1e Bewonerscommissie vergadering de Batavier


De 1e Bewonerscommissie vergadering de Batavier vond plaats op woensdag 10 oktober 2007 om 19.15 t/m 20.45 in de Spiegelzaal van het Fijnhouttheatre.

Fred v.d Vlist, Steunpunt Wonen, Oudwest was aanwezig, hij begeleid ons als startend bewonerscommissie. Hij heeft ons ook de advies gegeven om ons als bewonerscommissie de Batavier op te geven bij Palladion en de Alliantie.

Tien bewoners waren aanwezig en wij hadden excuses van drie. Het was een goede vergadering, volgende maand vergaderen wij weer.

Tijdens de vergadering hebben wij de volgende punten besproken:

Toegangshek:altijd stuk en hangt open.

Gallerijen: metalen roosters slecht toeganglijk in rolstoel en onveilig.

Zware deur gallerijen: ook te openen met rode deuropener.

Lift: moelijk om lift te roepen in een rolstoel, knop beter buiten.

Woningdeur bel: steeds defect door regen.

Brievenbus: post altijd nat bij regen.

Toegangshek naar trap: ook openen met rode deuropener?
Metalen roosters op trappen: onveilig.

Het was een goede in de woorden van Fred een

“voortvarende en genoeglijke vergadering gisterenavond. Uit de medewerking die de Alliantie nu toont blijkt dat organiseren van huurders inderdaad zin heeft!”

Iedereen was blij met de vergadering en heeft ons bedankt voor onser iniatief. Het heeft heel veel zin om samen te organiseren. En wie weet geeft men ook gehoor aan wat wij zeggen.

Wij gaan op kort termijn een officieel overleg voeren met de Alliantie over de klachtenlijst van de laatste bewonersvergadering.

Een overleg waarvan ook notulen worden gemaakt en termijnen worden gesteld aan de uitvoering zodat iedereen weet waar ie aan toe is. (deze notulen sturen wij aan de andere bewoners zodat deze ook kunnen zien waar wij mee bezig zijn.)No comments: