Thursday, August 09, 2007

podcasting voor www.msbpodcast.com

heb 3 pogingen gedan om mijn podcast op te nemen om het dan te uploaden naar http://www.msbpodcast.com/. maar elke keer ging het mis of de bel ging of de honden blaften of iemand kwam langs.

morgen is een nieuwe dag en wie weet lukt het dan.

No comments: