Wednesday, February 06, 2008

Beste Nieuwbouw Projekt en ook Bewoonbaar?


Het gebouw de Batavier is eind 2006 opgelevert, het is een prachtig nieuwbouw. Hier wonen een gemengd groep mensen, gehandicapten en begeleid wonen en een aantal valide en een leuke groep kinderen.

Er is een goede sfeer in dit nieuwbouw men is betrokken met elkaar speciaal naar het huisfeest dat juni plaats vond en dat door een van de bewoners was georganiseerd.

Goed iniatief zo een feest het heeft de onderlinge kontakten versterkt, helaas heeft het ook duidelijk gemaakt dat belangrijken details in het design van het gebouw niet goed de overgang hebben gemaakt van tekening tot fysieke realitiet.

Ook heeft het duidelijk gemaakt dat de belangrijke design details niet goed aansluiten met de wensen en behoeftes van de gehandicapte bewoners.

Alle gallerijen zijn gemaakt uit open metale roosters waar door het voor rolstoelers niet toeganglijk is en ook met begeleiding en assistentie is het moelijk.

Hier door is het grootste gedeelte van het huis niet toeganglijk voor de gehandicapten die in het gebouw wonen en worden zij beperkt in hun sociale en maatschappelijke omgang.

Het is ook geen veilige situatie wat te doen als er vuur is of een andere nood stuatie en men kan de woning niet verlaten via de voordeur.

En men kan nergens gaan via de eigen balkon want men kan niet over de roosters rollen. Of stel je komt niet meer in je woning en zit opgesloten op je balkon met weer geen andere uitweg.

Het andere probleem is het zware hek aan de ingang, elke dag zijn er problemen en het zware hek hangt open en wil niet helemaal open en ook niet dicht.

De Alliantie is benadered voor een oplossing, zoals plexiglas over de metale roosters maar wil geen actie ondernemen. Zij blijven volhouden dat het gebouw goed gekeurd is door de Gemeente en willen niets weten over ontoeganglijke gallerijen.

Mischien is de Alliantie bereid met de nieuwe bewonerscomissie te spreken en wie weet word er alsnog een oplossing bedacht voor de ontoeganglijke gallerijen.

Vraag is of deze situatie mag en of het legaal is om bewoners zo in hun vrijheid van bewegen te beperken en ook in hun sociale en maatschappelijk leven, is dat niet tegen de wet?

Jammer dat de Alliantie meer geintereseerd is in prijzen winnen dan echt toeganglijk en aangepaste woningen te laten bouwen en verhuren

No comments: