Sunday, January 22, 2012

Rushdie: politie verzon bedreiging

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3352/boeken/article/detail/3132846/2012/01/22/Rushdie-politie-verzon-bedreiging.dhtml

ANP/AFP − 22/01/12

‘Rajasthan police invented plot to keep away Rushdie' I've investigated, & believe that I was indeed lied to. I am outraged and very angry.

Een waarschuwing van de Indiase politie dat criminelen Salman Rushdie wilden vermoorden tijdens zijn aanwezigheid op een literair festival is verzonnen. Dat vermoeden heeft Rushdie vandaag geuit.

De schrijver denkt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een complot omdat ze niet wilde dat hij deelnam aan een prestigieus festival in de Noord-Indiase stad Jaipur.

De politie zou hebben gevreesd voor problemen met militante moslims als Rushdie daar het woord zou voeren.

Rushdie zegde vrijdag af voor het festival nadat inlichtingendiensten hem hadden geïnformeerd dat militanten hem wilden 'elimineren'.

Rushdie is vooral bekend geworden door zijn boek De Duivelsverzen uit 1988.

De Iraanse geestelijk leider ayatollah Ruhollah Khomeini vaardigde na de verschijning van het boek een religieus decreet (fatwa) uit waarin hij Rushdie ter dood veroordeelde.

De schrijver zou in zijn boek de islam hebben beledigd.

No comments: