Thursday, January 12, 2012

Geen Goed Besluit.

NOS.
Kabinet:geen excuses houding WOII

Het kabinet is niet van plan alsnog excuses aan te bieden voor 'de passieve houding' van de Nederlandse regering tijdens de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

Oud-ministers Zalm en Borst hadden daartoe opgeroepen.

De ministers deden dat via interviews in het boek Judging the Netherlands, waarin Nederlandse politici praten over de Jodenvervolging.

De PVV, die spreekt vaneen passieve, slappe houding,, sloot zich aan bij de oproep tot excuses.

Volgens premier Rutte is er geen breed gedragen advies uit de kring van betrokkenen dat zou moeten leiden tot excuses.

No comments: