Tuesday, January 17, 2012

Nog vijf doden gevonden in cruiseschip.

  Reddingswerkers gebruiken explosieven om gaten in de Concordia te maken.
APTN
In Italië zijn nog eens vijf lichamen gevonden in de gekapseisde Costa Concordia. Daarmee komt het dodental op 11. Er wordt nog gezocht naar 24 vermisten.

Reddingswerkers hebben met explosieven gaten geslagen in het cruiseschip. Op die manier hopen ze gemakkelijker bij eventuele overlevenden te komen.

Volgens de kustwacht bestaat er een sprankje hoop dat er nog mensen levend in het schip worden gevonden. Veel hulpverleners temperen juist de verwachtingen.

Speleologen

Om overlevenden in het schip op te sporen worden ook Italiaanse speleologen ingezet. Nu het schip op zijn kant ligt, zijn plafonds muren geworden, zitten deuren in het plafond en zijn trappen onbruikbaar.

Volgens Arjan van Waardenburg, voorzitter van Speleo Nederland, zijn speleologen getraind op gangenstelsels in de meest vreemde vormen en maken ze gebruik van speciale technieken en apparatuur die brandweerduikers niet hebben.

Zo werken brandweerduikers vaak met een lijn die ze achter zich aanslepen. Die lijn kan klem komen te zitten als ze een paar hoeken zijn omgegaan. Speleologen werken met lijnen die gaandeweg worden afgerold en vastgezet op bepaalde punten. Daardoor kunnen ze dieper het schip in.

Extra geld

De Italiaanse regering heeft extra geld beschikbaar gesteld om een milieuramp te voorkomen. In het gekapseisde cruiseschip zit nog zo'n 2500 ton brandstof.

Het Nederlandse bedrijf Smit heeft de opdracht gekregen die olie weg te pompen. Met duikers gaat het bedrijf vandaag bekijken hoe dat het beste kan gebeuren.

In zee worden inmiddels schermen geplaatst, om te voorkomen dat stookolie die gaat lekken, terechtkomt op de kust. Bewoners zijn daar erg bang voor. Het toerisme in het Italiaanse kustgebied is belangrijk en in de buurt zit ook een vogelbroedgebied.

No comments: