Tuesday, April 19, 2011

Een Emotionele Dag Vandag..


 

Le Cirque.
Jacqueline Lamba.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Lamba


Een emotionele dag vandaag, mijn handen en vooral mijn armen worden nu zo veel zwakker, ik kan hen nauwelijks opheffen.

Ik begon tegen het eind van mijn douche te huilen, Richie vroeg mij waarom en toen  kon ik net zegen,  omdat ik denk ik zal niet voor veel langere tijd in leven zijn.

Hij zei des te meer reden om van het leven nu te genieten, huilened verzocht ik hem, mij niet mij niet te laten weg nemen en hij zei nooit.

Ik zei maar wat gebeurd wanneer mijn armen ophouden te werken en ik niet mijn armen niet kan gebruiken om mij te laten  aankleden, hij zei dan vind ik een ander manier.

Wat een goede vriend Richie is, ik houd van hem zo zeer, hij maakt mijn leven zoveel beter, vooral nu.

Zijn woorden hebben vanavond mijn gevoel beter gemaakt, de droefheid en de pijn zijn nog daar maar hebben niet meer de overhand.

Dat is vervangen door opnieuw van Richie te horen, dat hij mij 100 % altijd zou blijven steunen en voor zorgen, dat was weer voor mij zeer geruststellend.

Ik voelde mij zeer getroost door zijn woorden en door de liefde die wij voor elkaar hebben, wat zelfs niet verandert door deze afschuwelijke vooruitgang van mijn MS.

Ik voel  mij zeer gelukkig om zulk een prachtige mens als Richie in April 1989 ontmoet te hebben.

Dat was net toen ik dacht ik zal mijn boezem vriend nooit meer ontmoeten, ik had niet gelijjk en ik ben blij dat ik een fout gemaakt had.

No comments: