Wednesday, June 22, 2011

Een Goede Middag.


 
Cycle Vanitas.
Eva Svankmajerova
http://en.wikipedia.org/wiki/Eva_%C5%A0vankmajerov%C3%A1


Richie stond net op het punt om mij in de rolstoel te zitten, toen belde Marjolein van den Berg van Agis.

Zij wilde weten of ik door Quattron was gebeld,toen ik zei dat was niet gebeurd, beloofde zij dat ik van Quattron zou horen.

Veertig minuten later telefoneerde Dennis Klein van Quattron, hij scheen in verwarring te zijn waarom hij belde

Ik legde uit dat het wegens de afspraak was die zij met Agis hebben gemaakt, dat zij mij zouden bellen en mij laten weten wanneer ik de orthese krijg.

Dennis Klein zei dat zij altijd afspraken met de ergotherapeut van de cliënt maken, ik zei maar het zou ook goed zijn om de cliënt ook te informeren.

Vooral toen dit met Agis was overeengekomen op 9 Juni, maar helaaas beslisten zij deze belofte evenals mij, de cliënt te negeren.

Ik zei dat ik hoopte dat de afspraak niet opnieuw een uur ervoor zou geannuleerd worden, Dennis verzekerde mij dat hij hier met de kussens deze vrijdag zou zijn.

De afspraak vanmiddag met Annelies, mijn WMO adviseur  en Welzorg ging goed, zij zullen hun administratie doen en Annelies zal een afspraak met Ruud organiseren.

Mijn casemanager Jacqueline kwam ook langs, wat nuttig was, wij bespraken de airco, zei zij dat zij vragen zou stellen, alvorens zij weg gingen gaf ik Annelies caeautjes, die zij prachtig vond.

No comments: