Sunday, November 27, 2011

Puppy Pret.
Enrique Tabara.
http://en.wikipedia.org/wiki/Enrique_T%C3%A1bara
Het is een week vol van puppy pret geweest, Tina is een prachtige toevoeging geweest, Marleen en Cyril zijn merkbaar gelukkiger.

Haar  komst heeft beide honden nieuw leven gegeven; zij spelen veel exuberant dan alvorens zij hier kwam.

Het andere ding dat prachtig is hoe goed het gaat tussen de honden,  Marleen was meteen goed, twee van hen zijn samen geslapen op de tweede nacht, Cyril werd ongerust gemaakt maar nu is het gelukig over.

Vooral toen op de derde dag, ontekte Cyril  dat het spelen in het park met Tina, zeer grote pret was, beter dan vóór haar komst.

Donderdag, was het sleht één week, maar het l ijkt  bijna alsof Tina hier veel langer is geweest, zo goed zijn de honden elkaar, het is werkelijk goed om te zien.

Wij hadden eerder drie honden tot één, stierf onze Daisy in Juni 2006, vlak vóór mijn MS diagnose, die ons schokte; dan hadden wij andere dingen op onze hoofd dan een nieuwe hond.

Toen onze mooie hond, Spike laatste December stierf, beslisten wij een andere hond een nieuw huis te geven, Cyril loot zich bij ons in Januari, gelukkig gingen Marleen en Cyril zeer goed vinden.

Wij beslisten onlangs een andere hond te zoeken om  bij onze twee schatten aan te sluiten. Het vergde maanden, en toen vorige week was er definitief de hond die wij  zochten

Drie honden schijnt  zeer goed voor honden te werken, maakt hen zeer gelukkig, honden verkiezen in een pak te leven, onze drie honden zijn gelukkig met hun pak.


No comments: