Tuesday, November 29, 2011

Kalm En Positief.Goed nieuws dat Maurits mijn ergotherapeut met Agis heeft gesproken; zij hebben gezegd dat Herman hen een nieuw offerte  zo vlug mogelijk moet sturen.

Hij moet duidelijk erop schrijven dat, de toepassing reeds was goedgekeurd; slechts de leverancier word veranderd.

Dat is goed nieuws, het is jammer dat het wat tijd zal vergen, misschien een paar weken zegd Maurits, waarom kan het niet snel gebeuren, zij hebben al ja gezegd.

Het antwoord is nee, omdat zij bureaucraten zijn, zij kunnen geen snelle reactie geven niet wanneer zij hun tijd kunnen nemen.

Ik heb voorgesteld  aan Herman om de spraakherkenning en  de omgevings besturing zou moeten verwijderd.

Zodra Agis het groene licht geeft, dan kan Herman  alles weer toevoegen en wij zullen betalen, het zal de moeite waard zijn.

Vandaag krijg ik ook het lastige nieuws dat Aqruarius net in hun offerte, voor de bedsteun naar Agis had verzonden, Kees was hier op 5 November,  hij wisste dit is dringend nodig, en toch vergde het 24 dagen om het bod te verzenden.

Welzorg heeft onlangs het bedrijf overgenomen, en onmiddellijk is de kwaliteit minder, schande voor Aquaris en hun werknemers die zulk een goede reputatie hadden.

Na mij te ergeren  dat ik dergelijke behandeling moet constant aannemen is intens frustrerend, ik besliste kalm en positief te blijven.

Maurits, ergo therapeut, Agis, burocraten, Welzorg heeft Aquarius overgenomen, bod, rustig en positief zijn.

No comments: