Friday, April 13, 2012

''Zorg duurder door intimidatie"


Intimidatie van huisartsen, tandartsen en andere zorgverleners leidt tot kostenstijging in de gezondheidszorg. Dat meldt de medische ledenorganisatie VvAA, die 990 zorgverleners en 500 patiënten heeft ondervraagd.
Een op de vijf zorgverleners heeft wel eens een patiënt doorverwezen vanwege intimidatie. Het verrichten van extra handelingen of het doorverwijzen naar collega's brengt kosten met zich mee.
Meestal is de patiënt zelf degene die intimideert, maar vaak ook de familie. Het geweld is veelal verbaal, zoals geschreeuw in de wachtkamer. Huisartsen hebben het vaakst last van intimidatie.

No comments: