Thursday, April 19, 2012

Vrienden Van Syrie Vrezen Burgeroorloog.

http://nos.nl/video/364228-vrienden-van-syrie-vrezen-burgeroorlog.html

In Syrië dreigt een burgeroorlog als het regime van president Assad het VN-vredesplan niet uitvoert. Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Juppé tijdens een internationale bijeenkomst over Syrië in Parijs. De druk op Syrië om te stoppen met geweld wordt verder opgevoerd.

No comments: