Friday, August 26, 2011

Een Reflectieve Dag.


 Cundo Bermbadez.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cundo_Berm%C3%BAdez

Ik ben in een reflectieve stemming, dat komt door de post van Marie op haar blog het zette mij vorge nacht aan het denken.
http://nourishourselves.blogspot.com/

Marie schreef een prachtige post, ik wens dat mijn ouders mij ook dit hadden geadviseerd, zij hebben mij nooit advies of een perspectieven voor de toekomst ooit gegeven.

Als zij iets over mij zeiden zou het zijn dat ik een ondankbaar kind was,  dat zij voor mij naar Engeland waren verhuisd zodat ik van een Engels onderwijs kon profiteren.

Zij vergeten gemakshalve om te zeggen dat zij beslisten Trinidad vlak vóór mijn 11 plus examen te verlaten.

Als ik hen had gedaan dan zou ik toegang hebben tot goede Engels onderwijs gehad hebben, maar niet zonder deze tentamen.

Aangezien ik de examens niet had, kon ik geen toegang krijgen tot de havo, mijn ouders waren niet rijk, zij konden  zich niet veroorloven om voor mij te betalen om naar een gymnasium te gaan.

Dit was bekend aan mijn ouders, zelfs toen gingen zij door met hun plannen en ik moest naar de slechtere scholen van Engeland in het Secondary Modern systeem, de mavo.

Met de 11 plus examen zou niemand mij hebben voorgesteld om zaden te verpakken voor Sutton Seeds of de koekjes voor Huntly en Palmers zoals mijn school het deed.
 En dan had ik ook een goede carrière gehad.

Als wij en paar maanden waren vertrokken, had ik van een goed Engels onderwijs geprofiteerd hebben zodra ik mijn 11 plus examens had gedaan.

Dat was een andere ervaring geweest van Engelse scholen en het leven in Engeland evenals had ik een carrière gehad.

No comments: