Thursday, April 05, 2012

Situatie Duidelijk Maken Over De Seetech Software


Peter Purves SmithHet is god ik  ben zo bezig geweest voor dé laatste week, en proberde om hulp te krijgen om de situatie betreffende de Seetech software te verduidelijken.

Het was belangrijk, dat de Rehabilitatie  kliniek nieuwe rapporten zou schrijven, om de specificaties nauwkeurige aanpassen aan mijn situatie en mijn behoeftes.

Tot slot kreeg ik het antwoord, waar ik op wachtte, de Rehabilitatie kliniek maakt afspraken, en komen en spreken met mij, om mijn vooruitgang van mij MS en mijn situatie nu te herwaarderen.

Dan zullen zij een nieuw rapport schrijven met advies over de specificaties van het systeem dat ik voor het handhaven van mijn kwaliteit van mijn leven nodig heb.

Blij ik hield vol en stond mezelf niet toe om bij te zijn met een systeem dat niet de specificaties had die ik nodig heb=.

 Het is goed om te weten dat ik in communicatie met vrienden, familie zal kunnen blijven en mijn blog schrijven, het maakt mij gelukkig, het geeft mij een beter perspectief

No comments: