Thursday, April 05, 2012

Rusland bereid motie tegen Syrië te steunen – geweld houdt aannrc.nl

 
De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov heeft aangegeven dat Moskou mogelijk een motie van de VN-veiligheidsraad tegen Syrië steunt. Daarin mogen echter geen dreigementen of ultimata tegen het regime van president Bashar Assad worden opgenomen.
De minister liet vandaag in Kyrgyzstan weten dat Rusland bereid is in te stemmen met een document van de Veiligheidsraad, bedoeld om het vredesplan van Kofi Annan kracht bij te zetten. Niet duidelijk is of Lavrov refereerde naar een resolutie of een statement. Wel benadrukte hij dat het document geen dreigende taal of uitingen mag bevatten.
Zowel Rusland als China, beide trouwe bondgenoten van Syrië, zijn terughoudend in het aanpakken van het regime van Assad. Eerder gebruikten zij hun veto om sancties van de Raad tegen zijn regering te blokkeren.
Geweld gaat door, ondanks vredesplan
Ondanks het vredesplan van Syrië-gezant Kofi Annan dat president Assad accepteerde en waarin staat dat het regime op dinsdag 10 april moet beginnen met het terugtrekken van troepen uit de steden, gaat het geweld onverminderd door. Volgens activisten vinden met name in de buitenwijken van Damascus hevige gevechten plaats. In de afgelopen twee dagen zijn door het aanhoudende geweld meer dan 1.600 Syriërs naar buurland Turkije gevlucht.
Syrië beweert echter dat het inmiddels is begonnen met het terugtrekken van troepen, onder meer uit Daraa, Idlib en Zabadani. Een woordvoerder van Annan, Ahmad Fawzi, vertelde verslaggevers in Geneve dat een staakt-het-vuren 48 uur na de deadline wordt verwacht. Om toe te zien op de naleving zijn verschillende landen gevraagd troepen te leveren voor een waarnemingsmissie. Daarnaast zal Annan op 11 april naar bondgenoot Iran afreizen om de ontwikkelingen met enkele hooggeplaatste functionarissen te bespreken.
Volgens Amnesty International zijn er sinds het moment dat Assad op 27 maart het vredesplan accepteerde 232 doden gevallen. Ook de Verenigde Staten maken melding van een ‘intensivering’ van het geweld nu de deadline van het plan nadert.
Dat plan houdt in dat allereerst het Syrische bewind én de oppositie het geweld stoppen. Daarnaast moet er een politieke dialoog komen. De autoriteiten moeten ‘willekeurig gedetineerde personen’ sneller vrijlaten, vreedzame demonstraties respecteren, journalisten toelaten en in vrijheid laten werken. Ten slotte moet het regime dagelijks een ‘pauze’ van twee uur naleven om humanitaire hulp mogelijk te maken.

No comments: