Wednesday, May 16, 2012

Samen Werken Om Een Betere Wereld Te Creeren.


Clarence John Laughlin
http://en.wikipedia.org/wiki/Clarence_John_Laughlin

Ik kan niet ophouden denkend over waarom zo vele mensen geloven dat zij niet intelligent genoeg zijn om de wereld te veranderen.

Dit moet zijn omdat wij allen van een vroege leeftijd worden hersenspoeld om achteloze te volgen, en denken wordt voor onszelf niet aangemoedigd, of samenwerken.

Zij willen niet dat mensen vrije denkers zijn; zij willen iedereen in de kudde in overeenstemming zijn en geen individuen te zijn die besluiten voor zichzelf nemen.

Dit is één van de functies van school; het maakt ons klaar om loonslaven te zijn en passieve ontvangers van gezag te zijn.

Wij worden steeds opnieuw verteld dat wij politieke leiders nodig hebben, dat zonder hen wij in knoei zouden zijn.

Het schijnt mij dat wij meer verknoeien met deze glorierijke leiders, die ons verteld word and dat zij de enige die kunnen politici zijn.

De rest van ons is enkel niet intelligent om betrokken te worden bij politiek, wij zouden allen enkel blij moeten zijn dat wij al deze prachtige mensen hebben die zich op de lijn voor hun landen zetten.

Ongelooflijk schijnt het dat heel wat mensen dit als waarheid goedkeuren, wanneer de echte waarheid is dat deze boegbeelden enkel daar zijn om zichzelf te verrijken.

De rijken worden rijker en de rest ons moet nog harder werken op dit ogenblik om hen op de manier te houden zij aan gewend zijn.

Zeker is het tijd voor iedereen om verschillende manieren te overwegen om onze zaken te organiseren,  deze huidige crisis is een aanwijzing dat de dingen nu moeten veranderen.

De manier hoe de wereld op dit ogenblik wordt georganiseerd, werkt niet voor de meerderheid van mensen op de planeet.

Noch werkt het voor de planeet die zo langzaam door de gulzige rijken wordt vernietigd, die niets om geven, alles dat voor hun van belang is hun eigen behoeften voor meer geld.

Zij geven niets over wat hun vernietigende activiteiten aan deze mooie wereld waar
wij leven doet zolang zij kunnen rijkdom kunnen accumuleren.

Dit is een wereld van overvloed voor ons allemaal als wij slechts de gulle giften van deze prachtige planeet mochten vrij delen.

Wij mensen moeten beginnen met elkaar samen te werken, dit wordt ons niet aangemoedigd, en in feite worden wij geconditioneerd om elkaar te wantrouwen.

Wij moeten samen werken om een betere wereld voor onszelf te creëren; dit is iets dat slechts wij kunnen en nu zou moeten doen.                         No comments: