Wednesday, March 28, 2012

ik wantrouw voorspelingen

 
     
Zdzisaw Beksisskiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_Beksi%C5%84ski
Milou was hier, om te controleren op de vooruitgang van de wond, of het goed helend was.

Droevig zijn geen merkbare vooruitgang geweest, het is gezond en hopelijk volgende afspraak er zal goed nieuws zijn.

Ondertussen, zal ik mijn best doen kalm en hoopvol te blijven dat dit spoedig zal worden geheeld.

De gedachte te moeten in bed voor maanden blijven vult me met ontzetting, ik ben mij niet zeker ik kan het hoofd bieden dit keer omdat mijn MS  zo zeer is gevorderd.

In 2008, had ik nog goed functioneerden romp spieren en handen, nu vier jaar later allebei kunnen zij niet meer functioneren.

Het zijn in bed, met de voorwaarde die  ik heb, maken mijn leven vreselijk, het is helemaal gemakkelijk helemaal niet.

Op de een of andere manier was ik niet verrast toen Milou zei dat de scheur niet was nog niet geheeld.

 Mij werd verteld zo vaak in 2008 tot 2010 dat de wond binnen weken worden geheeld, dit betekenden ik ben cynische geworden.

 Nu wantrouw ik voorspellingen en wil zelfs geen horen, in feite haat ik om hen te horen nu, aangezien zij mij zeer ongerust maken.

Zo ga ik optimistisch proberen te blijven, op dit ogenblik moet ik, zijn mijn enige optie, om van gedeprimeerd het worden te houden.

No comments: