Friday, March 23, 2012

Chinese gevangenen geen donor meer


NOS
http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/23/china-abolish-prisoner-organ-donations

Update: vrijdag 23 mrt 2012, 08:22
China schaft het systeem af waarbij terdoodveroordeelden hun organen voor transplantatie afstaan. Voortaan zullen burgers meer worden aangespoord om organen te doneren, zegt de minister van Volksgezondheid.
Mensenrechtenorganisaties zeggen dat veroordeelden nu onder druk staan om organen af te staan, maar volgens de regering gebeurt het uit vrije wil.
China wil binnen vijf jaar van het systeem af, omdat gevangenen vaak zijn besmet met infecties en schimmels. Daardoor zijn de overlevingskansen voor mensen in China die een orgaan krijgen gedoneerd, lager dan in andere landen.

No comments: