Saturday, March 17, 2012

'Castratie in katholieke instelling'

NOS

http://nos.nl/artikel/352464-castratie-in-katholieke-instelling.html

       
  Kruis van koper en email Kruis van koper en email 23dingenvoormusea -Flickr/Creative Commons/by-nc-nd 
 
Zeker één minderjarige jongen is in de jaren 50 gecastreerd in een katholieke zorginstelling. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

Volgens zijn pleegfamilie trof mogelijk meer jongens dat lot. Ze moesten door castratie van hun "homoseksuele gedrag" afgeholpen worden.

De pleegfamilie maakte hiervan melding bij de commissie-Deetman, die de zaak niet verder onderzocht. Tegen de krant zegt de commissie daarover dat de melding "onderzoekstechnisch weinig aanknopingspunten bevatte" voor verder onderzoek.

Naar aanleiding van de berichtgeving wil de Tweede Kamer een hoorzitting met commissie-voorzitter Deetman. Daarin zal hem worden gevraagd waarom in het eindrapport niets over castratie wordt gezegd. Daarna volgt mogelijk een debat.

Gratieverzoek

NRC Handelsblad schrijft ook dat de latere KVP-premier Marijnen zich destijds heeft ingespannen voor een gratieverzoek voor enkele broeders die voor ontucht waren veroordeeld. Dat gratieverzoek werd uiteindelijk ingetrokken. In het rapport van de commissie-Deetman wordt van de inspanning van Marijnen geen melding gemaakt.
Tegenover de krant laat de commissie weten dat dat is omdat die informatie "betrekking had op een specifieke casus die onlosmakelijk verbonden is met een naar een persoon herleidbare beschrijving".

Reactie bisschoppen

De Nederlandse Bisschoppenconferentie zegt dat als het verhaal over de castratie waar is, sprake is van een ernstige situatie die de bisschoppen sterk veroordelen en betreuren. De bisschoppen zeggen mee te willen werken aan een eventueel onderzoek om uit te zoeken wat er is gebeurd.

No comments: