Monday, March 19, 2012

"Inspectie wist van castraties"


De Inspectie voor de Zwakzinnigenzorg wist dat minderjarige patiënten in de jaren 50 ongevraagd werden gecastreerd.
[
Ouders werden niet of pas achteraf geïnformeerd. Dat schrijft De Limburger na het inzien van gespreksverslagen.

NRC Handelsblad berichtte over een jongen die in 1956 in een katholieke instelling werd gecastreerd om hem af te helpen van zijn homoseksualiteit.
[
Uit notulen van de Limburgse en Brabantse Katholieke psychiatrische inrichtingen blijkt volgens de krant dat de inspectie op de hoogte was van zulke praktijken en dat men het niet nodig vond ouders vooraf in te lichten.

No comments: