Friday, March 02, 2012

Thursday, February,1st, 2012. Het maakt mij zo optimistisch
Mijn nieuwe bed steun.
Ik had een goede afspraak vanmiddag, met Kees van Roekel van Aquarius, die vorig jaar over werden genomen door Welzorg.

Ook was er Maurits mijn  ergotherapeut en natuurlijk Richie, wiens input altijd onschatbaar is.

Kees bracht langs een nieuwe reeks steunen voor mijn romp, dat rechtswege goed keek en ook goed voelde.

Tot slot schijnt het om mij de steun te geven die ik sinds de zomer van 2009 nodig heb gehad.

Ik kan hen twee weken proberen, maar ik ben reeds overtuigd dat deze steunen de correcte voor mij zijn; dit heeft mij een reusachtige veelgevraagde verhoging gegeven.

Dit is goed, vooral op dit ogenblik, wegens het moeten in bed opnieuw blijven, zal hopelijk het slechts weken niet maanden of zelfs langer zijn.

De nieuwe steun heeft me hoopvol gemaakt, dat ik definitief de dingen zal krijgen die ik nu nodig heb en ik kan mijn  leven terug hebben, vrij van bureaucratische afspraken.

Het maakt mij zo zeer optimistisch, dat ik denk, dat op één dag wij zelfs vrienden met de Democratische Volksrepubliek van Korea en hun nieuwe leider Kim Jung-un konden zijn,


No comments: